تگ - شامپوهای گیاهی

شامپوهای گیاهی مای

شامپوهای گیاهی مای

شامپوهای گیاهی مای، براساس تقسیم بندی متداول انواع مو و در سه نوع مختلف مناسب موهای چرب ، خشک و معمولی فرموله شده اند. انواع شامپوهای گیاهی مای عبارتند از:
۱. شامپو […]