ضدآفتاب پوستهای آکنه ای

0
0

برای پوستهای مختلط، یكی از ضدآفتاب های اویل فری را بدهید. اگر پوست مستعد آكنه هم هست، ضدآفتاب آكنه لاین ایده آل است.

به نظر می رسد مبتلا به آكنه هستند. فوم و ژل آكنه لاین را توصیه كنید. بعد از چند روز نتیجه را بپرسید و به من اعلام نمایید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید