مسابقه تیزر مای

در تیزر مای٬ نام سه محصول که در خط تولید دیده میشود را نام ببرید.

و با پاسخگویی به این سوال در قرعه کشی ۱‍۰ ربع سکه شرکت نمایید.

[]
1 Step 1
در قرعه کشی تیزر مای شرکت کنید
نام و نام خانوادگی
موبایل
نام ۳ محصول که در خط تولید مای دیده میشد را نام ببرید.
0 /
Previous
Next