خط چشم آل این وان

خط چشم مایع ALL IN ONE مای، آرایش چشم ها را به شكل خیره كننده ای دگرگون ساخته و جلوه ای زیبا و نافذ را بوجود می آورد.

اپلیكاتور جدید، ایمن و نوآورانه ی این محصول، دارای نوك قابل انعطاف و فوم مانندی است كه مشخصا به منظور ایجاد خطی دقیق و ظریف طراحی شده است. خطی با بافت نرم و دلنشین كه تا زمانی كه روی پوست قرار دارد به هیچ وجه محو نشده و به اطراف پخش  نمی شود.

 • قبل از مصرف، ظرف محصول را خوب تكان دهید.
 • خط چشم را درامتداد خط مژه ها بكشید.
 • مراقب باشید با فضای داخلی چشم تماس مستقیم پیدا نكند.
 • این محصول فاقد اسانس است.
 • بعد از باز شدن می تواند به مدت 6 ماه مورد استفاده قرار گیرد.
 • توضیحات

توضیحات

خط چشم مایع ALL IN ONE مای، آرایش چشم ها را به شکل خیره کننده ای دگرگون ساخته و جلوه ای زیبا و نافذ را بوجود می آورد. اپلیکاتور جدید، ایمن و نوآورانه ی این محصول، دارای نوک قابل انعطاف و فوم مانندی است که مشخصا به منظور ایجاد خطی دقیق و ظریف طراحی شده است. خطی با بافت نرم و دلنشین که تا زمانی که روی پوست قرار دارد به هیچ وجه محو نشده و به اطراف پخش  نمی شود.
 • قبل از مصرف، ظرف محصول را خوب تکان دهید.
 • خط چشم را درامتداد خط مژه ها بکشید.
 • مراقب باشید با فضای داخلی چشم تماس مستقیم پیدا نکند.
 • این محصول فاقد اسانس است.
 • بعد از باز شدن می تواند به مدت ۶ ماه مورد استفاده قرار گیرد.