عطرها

عطرها
  • کنکوردیا فرش

    عطری بسیار سبک و خنک مناسب تابستان که با بوی دلنشین لیمو و ترکیبات میوه آغاز و سپس با رایحه گل بنفشه و هل در آمیخته و در پایان رایحه چوب و عنبر را روی پوست ماندگار می سازد.

    حجم : ۷۵ ml

  • کنکوردیا چمپ

    رایحه جدید این عطر آمیخته ای از بوی مرکبات و ادویه جات خاص شرقی است.

    حجم : ۷۵ ml