مسابقه شب یلدا مای

[]
1 Step 1
نام و نام خانوادگی
موبایل
1- خواص گیاه پشن فروت برای پوست را نام ببرید؟
2- کره گیاهی به کار رفته در کرم های میوه ای مای، از چه گیاهی گرفته شده است؟
3- گیاهان موجود در کرمهای میوه ای، محصول کدام نقطه می باشد؟
Previous
Next