مراکز منتخب لاین بلک دایموند

                         مجتمع تجاری کوروش، طبقه اول واحد ۴۰                             مرکز خرید بام لند ورودی B

استانشهرنام پایگاهآدرسشماره تماس
لرستاندورودآميتيسدرود ميدان منوچهري نبش خ منوچهري06654223875
لرستانکوهدشتپارساكوهدشت ميدان شهدا ابتداي بازار06666222927
لرستانکوهدشتدارابيکوهدشت ميدان امام بازارچه06636222314
مرکزيمحلاتماه بانومحلات خ انقلاب نبش كوچه اخلاص 5 پ9008663230654
مرکزيدليجاننادودليجان خ بهشتي جنوبي جنب صوتي تصويري ال جي پلاك 7808644220191
لرستاندورودترلاندرود 800دستگاه روبروي اداره برق06654235343
مرکزياراکداروخانه مرکزياراک خ مخابرات پاساژ مرکزي08632226050
لرستانبروجردکيارابروجرد خ بهار جنب هتل استقلال06642602755
قمقمداروخانه الغديرقم بلوار امامزاده ابراهيم بلوار سوم خرداد بين کوچه 32و3402538755551
قمقمداروخانه دکتر مقدم منشقم ميدان کشاورز بلوار حضرت معصومه نبش کوچه 1602538752000
قمقمداروخانه زمردکياقم خ نيروگاه خ توحيد نبش کوچه2702538853985
قمقمکيشقم بلوار کارگر خ خيام جنوبي بين کوچه 14و16 پلاک14802536606963
قمقمرويالقم خ توحيد ميدان توحيد خ مالک الشتر بين کوچه 1و302538830199
قمقمجانبازانقم خ انقلاب جنب دبيرستان هدايتي02537735155
قمقمصادقيقم خ 24متري کاشاني مقابل مدرسه فلسطين خ روح اله خميني02538835921
لرستانبروجردلوارستاني مهتاببروجرد خيابان بهار پاساژ الماس پلاك 706642613395
لرستانخرم آبادآنيلخرم آباد خيابان قاضي زاده بازارچه بين خيابان 11و1206633417831
قمقمداروخانه دکتر شيخقم خ 19دي روبروي تالار طاووس جنب درمانگاه 19دي02537711166
مرکزيدليجانبختياريدليجان خ بهشتي جنوبي روبروي ديوار فرمانداري جنب لوازم تحريري08644226154
لرستانخرم آبادکيشخرم آباد چهارراه بانک06633318071
لرستانازنافيجانيازنا خ آزادي جنب راه بند قطار روبروي دفتر ازدواج06643437734
لرستانخرم آبادامينخرم آباد خيابان انقلاب جنب بازار چه بيمارستان عشاير06643228422
لرستانخرم آبادارويناخرم آباد ماسورخيابان بهاران چهارراه حافظ فروشگاه اروينا06633408608
لرستاندورودراحيلدرود خيابان راه آهن نبش پاساژ زيتون06643217048
قمقمماتيکقم بلوار 15 خرداد روبروي دانشگاه جنب کبابي025000
لرستانخرم آبادبستاميخرم اباد ميدان شقايق نرسيده به بانک صادرات داروخانه بستامي066000
لرستانخرم آبادداروخانه دکترچنگيزيلرستان،خرم آباد،مرکزي،شهر خرم آباد،علوي،کوچه شهيد ملک محمد رکرک،خيابان علوي،پ 92،ط همکف06633408890
لرستانالشترصالحيلرستان،سلسله،مرکزي،شهر الشتر،بروجردي،خيابان آيت اله بروجردي،خيابان پاسداران،پ 258،ط دوم06632520378
لرستانبروجردسيدين خراساني فاطمهلرستان،بروجرد،مرکزي،شهر بروجرد،خيابان راهنمائي،کوچه کانال،کوچه تابان،پ 5،ط همکف06662534045
#REF!لرستاننعمتي پور عليلرستان،کوهدشت،مرکزي،شهر کوهدشت،شهيد سبز علي نجادي،خيابان کمربندي شهيد باهنر،خيابان وصال،پ 0،ط همکف06632636325
لرستانخرم آبادفروشگاه مراديلرستان،خرم آباد،مرکزي،شهر خرم آباد،گلدشت،کوچه فرعي رز6،خيابان باباطاهر،پ 0،ط همکف06633414961
لرستانبروجردفروشگاه تقي پوريگانهلرستان،بروجرد،مرکزي،شهر بروجرد،دودانگه،کوچه بازار،پل آزادي،پ 0،پاساژ آزادي،ط همکف06642621161
لرستاندورودفروشگاه ارزان قشمدرود ميدان فرمانداري پاساژ ملت طبقه همكف06643221127
لرستانخرم آبادداروخانه دكتر سياهپوشلرستان،خرم آباد،مرکزي،شهر خرم آباد،شهداي شرقي،کوچه شهيد محمدرضا خواجوي،خيابان شهداي شرقي،پ -162،ط همکف06633315199
لرستانبروجردداروخانه شبانه روزي فاني يگانهبروجرد خيابان شهدا جنب پاساژ گلشهر06622603460
البرزکرجخانم رهگذر فروشگاه برموداشهريار م حافظ ضلع شرقي پ33002665275280
البرزکرجخانم محمدي فروشگاه آي سودانظرآباد خ انقلاب پاساژ عباسي طبقه زير02645356953
البرزکرجآقاي زرمجويي فروشگاه واريورشاهين ويلا نبش هشتم شرقي02634432830
البرزکرجآقاي عليرضا عليزاده تازه کند فمارليك خ گل مريم ج املاك 5 قاره روبروي كوچه ياس02665162597
البرزکرجآقاي حق شناس فروشگاه كيش 88شهرك وحيديه بلوار امام ميدان شاهد ج قنادي ترنج02609193602191
البرزکرجآقاي دکتر محمد حسين جمشيدي دارمهرشهر بلوار شهرداري نبش 20302633408877
البرزکرجآقاي تقي جعفرخاني فروشگاه مرواجاده قزالحصار ملک اباد خيابان شهيد فهميده ج عکاسي اميد02634569874
البرزکرجآقاي علي داوودي فروشگاه گلريزهشتگرد خيابان جلال آل احمد شهرک وحدت ترک آبادسابق نرسيده به ميدان توحيد02644232265
البرزکرجآقاي عليرضا دادوند فروشگاه ستامهرشهر گلستان 1 خيابان شهيد برزو خانجاني ج آپاراتي مجيد02633400375
البرزکرجآقاي حسن فيروزگاه فروشگاه ياسجاده قديم هشتگرد سيف آباد خيابان شهيد کوه خيل نبش کوچه ارغوان02644522818
البرزکرجآقاي احمد يوسفي فروشگاه اپلصفادشت بلوار اصلي ج داروخانه هما02622222222
البرزکرجخانم کبري رسول پور فروشگاه مروشهرياراميريه خيابان امام خميني پاساژ زرين بعداز فروشگاه سي بل02665649353
البرزکرجآقاي علي اصغر حاتميان فروشگاهکرج 400دستگاه پشت استخر دانش خيابان قائم روبروي مسجد موسي ابن جعفر02632720032
البرزکرجآقاي عليرضا اصل فلاح فروشگاه حکرج خيابان بهشتي خيابان کمالي مقابل پاساژ آزادي خيابان امامي پ9102632220032
البرزکرجآقاي نوري فروشگاه بارانمارليک ميدان ارغوان غربي خيابان ارغوان ابتداي خ گل مريم پ 302665114152
قزوينقزوينخانم زبيده پناهي فروشگاه دنيايقزوين چهارراه خيام02832241548
قزوينتاکستانآقاي حسين علي سعيدي فروشگاه سعتاکستان خيايان امام روبور بانک مسکن02835230545
قزوينقزوينآقاي سعيد سيمياري فروشگاه اوتاقزوين خيابان پادگان روبروي مسجد قدس رضوي ج خشکشويي پاک02833348225
#REF!الوندخانم منير قاضيان فروشگاه مژهالوند شهرصنعتي بلوار سهروردي ج شيريني فروشي قصر شيرين02888888888
قزوينقزوينآقاي حامد کبيري فروشگاه خليج فقزوين مينودر بلوار غدير نرسيده به ميدان ايران دوچرخ02833252862
قزوينقزوينفروشگاه صدفقزوين،قزوين،مرکزي،شهر قزوين،راه آهن،کوچه لطيف،کوچه زندي پور 22،پ 0،ط همکف02833571275
قزوينقزوينفروشگاه بابئيقزوين،قزوين،مرکزي،شهر قزوين،نظام وفا،خيابان بوعلي غربي،خيابان سعدي شمالي،پ 309،ط همکف02833329874
البرزکرجآقاي محسن عظيمي فروشگاه رکساناجاده ملارد شهرک ارم گلستان 1 کوچه بازار روز اهري02636663917
البرزکرجآقاي حميد محمودي قيرادي فروشگاکرچ خيابان مصباح پاساژ ميلاد طبقه پايين انتهاي پاساژ سمت چپ02632818251
البرزکرجآقاي عليرضا رحيمي فروشگاه كودكحسين اباد خيابان شهيد باقري اكبر اباد روبروي فرش امين02633315827
البرزکرجخانم عاطفه افشار فروشگاه نارسيحصارک خيابان المهدي پاساژ تنديس02634316631
البرزکرجآقاي قادر عظيم نژاد فروشگاه نونظرآباد الغدير شمالي بين ياس 8و10روبروي کابينت رادپور02645368591
البرزکرجآقاي سليمان سعيدي فروشگه خليجکرج باغستان نرسيده به ميدان وليعصر فروشگاه همشهري02634344898
البرزکرجآقاي محمد تسليمي فروشگاه بهاراشهريار فردوسيه خيابان امام خميني روبور يکوچه شهيد فکوري02665464753
البرزکرجآقاي مقصود ميرزائي فروشگاه حنافرديس بين کانال و فلکه سوم بين خيابان 25و27جديد02633311299
البرزکرجآقاي مجيد غلامي نژاد فروشگاه مانديشه فاز 4 بازار ايراني اسلامي نقش جهان ساي سعدي طبقه زيرين پ19202665353630
البرزکرجآقاي اميد احمدي فروشگاه نارسيسگوهردشت نبش پنجم اصلي پاساژ ميلاد طبقه پايين واحد12-1302634459466
البرزکرجآقاي حميد نجاتي فروشگاه بارشفرديس بين فلکه اول و دوم02636651015
البرزکرجاقاي مسعود ميرزايي فروشگاه استکرج باغستان غربي بوستان 14نرسيده به پل جنب ساختمان پارسه 302634327000
البرزماهدشتفروشگاه لوناالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،کلاک نو،خيابان 12 متري وحدت،خيابان شهيد سيد محمد جلالي،پ 0،ط همکف02632227418
البرزهشتگردآقاي بهمن بازسفيدپر فروشگاه رزنظرآباد سيد جمال الدين خيابان شريعتي نرسيده به بانک ملي02644519283
البرزکرجآقاي عباس درويش پور فروشگاه واکرج خيابان مطهري بازار ملاصدرا طبقه همکف واحد2502634494784
البرزماهدشتفروشگاه ميلادالبرز،کرج،مرکزي،شهر ماهدشت،شهر ماهدشت،خيابان افرا،کوچه گلستان 4،پ 31،ق 115،ط همکف102637318709
البرزکرجفروشگاه استارتهران،ملارد،مرکزي،شهر ملارد،سرآسياب،خيابان کاشاني،خيابان دکتر حسابي،پ 1234،ط همکف02665100911
البرزفرديسفروشگاه سايهالبرز،فرديس،مرکزي،شهر فرديس،شهرفرديس،خيابان 32ش احمدي نسب (13 شرقي )،بلوار شهداء،پ 507،ط همکف02636500779
البرزکرجفروشگاه نگيناالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،بنياد،خيابان ششم شرقي،خيابان شهيدعباسعلي بدرلو (350متري )،پ -42،ط همکف02634589230
البرزماهدشتفروشگاه آرتيماالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،شهرک امام رضا،بلوار تربيت مربي،بلوار تعاون،پ 0،پاساژ مرکزخريد پارسيان،بلوک بي،ط همکف،و13502632562031
البرزماهدشتفروشگاه سارينا کيشالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،کوي کارمندان جنوبي،خيابان هجرت 17،کوچه يکتا،پ 33،ط اول102632711926
البرزماهدشتفروشگاه ماتيکالبرز،کرج،مرکزي،شهر ماهدشت،شهر ماهدشت،بلوار امام خميني،بن بست صنوبر،پ 1057،ط همکف02637304216
البرزماهدشتفروشگاه حميدالبرز،کرج،مرکزي،شهر کرج،گلشهر غربي،خيابان شهرک مترو،بلوار گلزارغربي،پ 0،ساختمان بازارمهرشهر،ط همکف02634600850
البرزکرجآقاي دكتر كلاشلو داروخانه فرصتاستاندارد اكبرآباد جنب مجتمع پزشكي مهرداد مسجد ابوالفضل02632811829
البرزکرجونوسشهريار خ وليعصر پاساژوليعصر طبقه 2پ1202665293066
البرزکرجخانم اميربيگي فروشگاه آفتاب كيانتهاي خ خيام شرقي جنب تاكسي تلفني02632736714
البرزکرجآقاي محمدرضا بفخم فروشگاه گل يشهرك وحدت بين 2و3 غربي02636662025
البرزکرجآقاي جعفري فروشگاه رز طلائيحيدر آباد . بالا تر از پل حيدر آباد . جنب عطاري شفاء02634501910
#REF!خرم آبادمرعشي پور مريمخرم آباد فاز 1 كيو خ هنر11 ابتداي خ آزاد خان صحرايي06633238606
لرستانخرم آبادطب گستر آپاداناخرم آباد خ علوي روبروي داروخانه دكتر طيبي06622235307
لرستانالشترداروخانه دكتر اميريالشتر خيابان ايت اله بروجردي نبش خيابان امام06635225212
لرستانخرم آبادداروخانه دکتر آدينهخرم آباد نرسيده به ميدان کيو نبش آراسته 606633223423
لرستاننور آبادداروخانه يوسفيلرستان،دلفان،مرکزي،شهر نورآباد،مرکزشهر،کوچه شهيد جعفرزاده،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف06632731772
لرستاندورودفروشگاه نيکولرستان،دورود،مرکزي،شهر دورود،پشت فرمانداري،کوچه ميثاق چهارم،بلوار شهيد بهشتي،پ 0،پاساژ پرديس،ط زير زمين06634224449
البرزکرجآقاي حبيب زاده فروشگاه آريا كيبلوار اشتراكي بين بوستان 19و2002634301363
البرزکرجآقاي علي يوسفي فروشگاه رايحهمهرشهر بلوار ارم روبروي باغ سيب ج پليس +1002633304717
قزوينقزوينآقاي ابوالفضل گرجي فروشگاه ديدقزوين حدفاصل ميدان ميعمادو عدل مرکز خريد ايرانيان02832229560
البرزکرجآقاي دكترسيد محمد علوي داروخانمهرشهر ابتداي بلوار ارم02633304485
البرزماهدشتفروشگاه بارانالبرز،کرج،مرکزي،شهر محمدشهر،همايون ويلا،خيابان اميرکبير،کوچه چهارم،پ 0،ط همکف02636304055
البرزکرج- داروخانه دكتر نودهيانديشه فاز2 بلوار اصلي02665541716
البرزکرجآقاي محمدتقي انصاري فروشگاه ساجاده فرديس شهرك110بلوارطالقلاني روبروي خشكشويي02636606584
البرزکرج- داروخانه شبانه روزي دكترصالحمارليك خ دكترحسابي تقاطع امام خميني02665170645
البرزکرجآقاي دکتر عليرضا شيخلر داروخانبلوارصبا شهر بلوارتاجيك نبش طالقاني02665623022
خوزستانآبادانپور دريسآبادان-بازار فيه-سمت راست06133895746
خوزستاناهوازرزاآبادان-خ امام-روبروي مبل عدالت06144326587
خوزستانآبادانصدفآبادان-ايستگاه هفت-بازار سهرابي06154433790
خوزستانشوشلاناشوش-فلکه 7تير-پاساز مرکزي شوش06154223551
خوزستاناهوازکلاسيکدزفول-خ شريعتي-بعد از پاساژ کوروش-نرسيده به کوچه زرگرها06122276263
خوزستاناميديهپرنيااميديه خ بانک ملي06155622583
خوزستاندزفولمارينادزفول-خ امام شمالي-پاساژ اممير المومنين (ع)06142250525
خوزستاناهوازدانشياهواز-زيتون کارمندي-نبش شهيد بندر-مجتمع الماس جنوب-طبقه پايين واحد 16061000
خوزستانشوشرايحهشوش-خ دانش-ابتداي خ شهيد بهشتي(نبش خ)-روبروي شبکه بهداشت شماره 106155220666
خوزستاناهوازنازنينماهشهر-کوچه کرمان-پاساژ ربيعي06152329888
خوزستاندزفولجيکا2دزفول خ شريعتي بين بهشتي و حافظ06122272818
خوزستانانديمشکداروخانه دکتر امراييخوزستان،انديمشک،مرکزي،شهر انديمشک،ميدان امام خميني،کوچه بينا،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف06142621586
خوزستاندزفولعسلدزفول 500 دستگاه بلوار نواب صفوي روبروي مدرسه بي بي گل06155263119
خوزستانآبادانبارانآبادان لين يک پاساژ جزيره غرفه 7706153659854
خوزستاناهوازآوااهواز-کيان-بين بهارستان و جلالي06133788447
خوزستانآبادانمرکزي بهزاديآبادان احمد آباد لين 2 بين فرعي 11و1206144438993
خوزستانخرمشهرنازگلخرمشهر خيابان اميركبير ميدان مطهري بازار روز روبروي پاساژ آينه06134213489
خوزستانآبادانبتيلين 1 احمد آباد نرسيده به چراغ قرمز روبرو پاساژ جزيره06134423800
خوزستاناهوازويولتاهواز گلستان جنب ايستگاه اتوبوس مجموعه مسکوني06133326347
خوزستانبندر ماهشهرعساکرهماهشهر ناحيه صنعتي خ بانک ملي پشت داروخانه آغاجري06152443126
خوزستاناهوازداروخانه دکتر مريم اگابانديمشک خ انقلاب نبش خ شهيد ايوب شرکتي مجتمع پزشکي پاستور06134228365
خوزستانآبادانهومنخوزستان،آبادان،مرکزي،شهر آبادان،شاپور،خيابان فرعي 3،خيابان امام خميني،پ 315،ط همکف06153242614
خوزستاندزفولبابکدزفول خ امام خميني نبش کوچه بازار قديم06142232820
خوزستانبندر امام خمينيژينوسسربندر-بازار صدوقي-رديف دوم06152235562
خوزستاناهوازمحمداهواز زيتون خ زهره بين ظهرابي و هدايت06134440647
خوزستاندزفولماسادزفول خ شريعتي نبش بوعلي06142252759
خوزستانآبادانبهزادي احمدرضاآبادان لين 2 بين فرعي11 و 12 پشت بانک ملي ايران06135534146
خوزستانانديمشکداروخانه دکتر مهرپيماانديمشک خ شهيد آويني سمت راست بعد داروخانه سردارزان06142623390
خوزستاناهوازهستياهواز باهنر کوي رسالت خ 6 گالري هستي روبرو پارک اقاقيا06132277455
خوزستاندزفولپاک رفتارخوزستان،دزفول،مرکزي،شهر دزفول،چهارراره سي متري،کوچه ساسان،بلوار دکترشريعتي،پ 0،ط همکف06142234429
خوزستاندزفولتعبير زاده فريددزفول خ امام خميني جنب شبز قبا پاساژ سبز قبا06142221414
خوزستانشوشاديب پريساشوش شهرک ابوذر خ شهيد خطباري06142873059
خوزستانايذهرحمانايذه خيابان امام بازار سبزي روبرو فروشگاه صدف06144362450
خوزستانآبادانفرميسکآبادان لين1 بعد از بانک صادرات06153321376
خوزستانآبادانبندري زادگان حسنخوزستان،آبادان،مرکزي،شهر آبادان،اميري،خيابان فرعي 9،خيابان اميري،پ 0،پاساژ پارميدا،ط همکف06153224891
خوزستانبهبهانغلامي زهراخوزستان،بهبهان،مرکزي،شهر بهبهان،کوي حجت،خيابان تامين اجتماعي،کوچه کرمي،پ 0،ط همکف06152831806
خوزستانايذهمحمدي لندي عليرضاخوزستان،ايذه،مرکزي،شهر ايذه،ميدان اما م،خيابان بي نام،خيابان امام،پ 0،ط همکف06143621000
خوزستاندزفولپورفراشخوزستان،دزفول،مرکزي،شهر دزفول،سيد صبور،خيابان کشاورز،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف06142224150
خوزستانبندر ماهشهرآترينخوزستان،بندرماهشهر،مرکزي،شهر بندرماهشهر،فاز 3،خيابان پنجم،بلوار شهرداري،پ 0،ط همکف06152321585
خوزستاناهوازفروغخوزستان،اهواز،مرکزي،شهر اهواز،ملي راه،خيابان فردوسي،ميدان سنگر،پ 239،پاساژ مرکز خريد زيتون،ط سوم14106134456397
خوزستاندزفولصالحيخوزستان،دزفول،مرکزي،شهر دزفول،پيرنظر،کوچه بابل،بلوار دکتر علي شريعتي،پ 0،ط همکف06142274249
خوزستانانديمشکداووديخوزستان،انديمشک،مرکزي،شهر انديمشک،بازار،بلوار طالقاني،خيابان امام خميني،پ 422،ط همکف06142628582
خوزستانانديمشکسعادتانديمشک-خ امام-بين پاساژ پزشک پور و قنادي امين-پ41006142223311
خوزستاناهوازاميدکيشاهواز خ امام بين خ علم الهدي و حافظ پاساژاميني طبقه اول انتهاي راهرو سمت چپ06132232148
خوزستانخرمشهرمتينخرمشهر-خ فردوسي-پاساژ شتابي-غرفه 3206153528335
خوزستانرامهرمزرز مريمرامهرمز-خ نواب صفوي-پاساژ نيک زاد-واحد 606142237668
خوزستانشادگانصدفشادگان-خ شيرازي-پاساژ وهاج06142651772
خوزستانمسجد سليمانمحموديخوزستان،مسجدسليمان،مرکزي،شهر مسجدسليمان،نمره يک،خيابان نظري،کوچه ابوعلي سينا،پ 0،ط همکف06143248620
خوزستانايذهآرياايذه-بازار سبزي قديم06144867522
خوزستاناهوازميرزادهاهواز-خ امام-پاساژ عادليان-طبقه زير زمين-0916600410906122212696
خوزستاندزفولداروخانهدزفول-خ امام شمالي بعد از ميدان بسيج درمانگاه فارابي06152250898
خوزستانآبادانداروخانهآبادان-في ء-داروخانه بيمارستان طالقاني06136985764
خوزستانبهبهانپرنسس طلاييبهبهان-خ گرايني-جنب بانک صادرات06144857548
خوزستانبهبهاناليزابهبهان-خ جوانمردي-روبروي مسجد ناظم الشريعه-0916172050006152232244
خوزستاندزفولقمشيدزفول خ فردوسي شمالي بين عدل و توحيد06142249342
خوزستاناميديه- داروخانه دکتر فنياميديه-خ بهداشت06152624441
خوزستانآبادان- داروخانه دکتر شاميآبادان-بعد از چهارراه اميري-نبش پاساژ زمرد-روبروي خ شهرداري06122220292
خوزستانرامهرمزرضوانرامهرمز-خ طالقاني غربي-پاساژ احمدي - 0916691801606122233444
مازندرانرامسرحلاجيانرامسر-ميدان امام-بازار - فروشگاه مرتضي حلاجيان01155258244
مازندرانتنکابنآفتابتنکابن- سه راه خرم آباد01154222387
گيلاناملشبرگ زيتوناملش- خ امام- چهارراه پارک - نبش پاساژ ملت01342724173
گيلانرشتآراميسگيلان،رشت،لشت نشاء،شهر لشت نشاء،بازار،خيابان امام خميني،خيابان ارتش،پ 385،ط همکف01334401495
مازندرانچالوسشقايقچالوس- بازار روز- پاساژ مهر- ط زيرين-01152249361
گيلانرشتاحدزادهرشت- خیابان بیستون- بعد از صفاری- نرسیده به سام01333734470
مازندرانتنکابنهديهتنکابن- خرم آباد- خ انقلاب- روبروي شبكه بهداشت و درمان01154257899
گيلانمنجيلداروخانه دكتر فرزانهمنجيل-جنب بهداشتي مليكا01334642032
گيلانآستانه اشرفيهستايشآستانه-خ امام-روبه روي هتل همت01342132690
گيلانبندر انزليپارميسانزلي-خ سپه-روبه روي مسجد جامع01344551503
مازندرانتنکابنشاديتنکابن-خ علامه-جنب مرکز بهداشت01154228970
گيلانلاهيجانساريناسياهكل- 16 متري ابوذر- بالاتر از ميدان سي گل- سمت چپ013000
گيلانآستاراركساناآستارا- بازارچه ساحلي- بلوك 26- پ51001344837255
گيلانبندر انزليآماتيسانزلي- بازار کاسپين- خ اول - غرفه 301344525950
گيلانمنجيلنارسيسامامزاده هاشم- داخل بازارچه01334503623
گيلانهشتپرکاروهشتپر- خ امام- جنب بانک عسگريه- پاساژ پرديس- ط همکف- پ 2001344239982
گيلانخمامفروشگاه چند منظوره رائيخمام- خ امام- روبروي کلانتري-01334249253
گيلانمنجيلداروخانه دکتر سداديرستم آباد-جنب پاساژ خورشيد- نبش پاساژ01334672321
گيلانبندر انزليبزکانزلي- خ مطهري- روبروي آموزش و پرورش01344546664
گيلانلنگرودپويانلنگرود- خ امام- پشت داروخانه دکتر مهدي نيا01342551563
گيلاناملشآويژهاملش- خ امام- بعد از شهرداري - جنب پرده سراي رسولي01342721206
گيلانفومنمداگيلان،صومعه سرا،مرکزي،ضيابر،آبادي ضيابر،خيابان آيت الله عبدالوهاب ضيابري،کوچه ياسين 1،پ 2،ط همکف01344651599
گيلانهشتپرآرميساگيلان،رضوانشهر،مرکزي،شهر رضوانشهر،امام خميني،کوچه (پاسارگاد)،خيابان امام خميني،پ 20،ط همکف01344628454
مازندرانکلاردشتتوجهيمازندران،عباس آباد،مرکزي،شهر عباس آباد،عباس آباد،کوچه (رفاهي)،بلوار امام خميني،پ 0،فرخنده توجهي،ط همکف01152222611
گيلانآستانه اشرفيهآرمينگيلان،رشت،کوچصفهان،شهر کوچصفهان،مطهري،کوچه بازارچه امام حسين،بلوار شهيد مطهري،پ 0،ط همکف01334553514
گيلانرشتشرکت افق آينده کاسپينگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،آتش نشاني،کوچه ده متري شقايق،بلوار شهيد مدرس،پ 0،ط همکف01333851448
مازندرانچالوسماکياجمازندران،چالوس،مرکزي،شهر چالوس،شريعتي،خيابان دکتر شريعتي،خيابان امام خميني،پ 0،سيد جواد جوادي،ط اول01152211423
گيلانبندر انزليسرمهگيلان،بندر انزلي،مرکزي،شهر بندرانزلي،ميدان مالا،کوچه ((سهماني))،کوچه دوم،پ 29،ط اول01344434287
گيلانرشتسامانگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،شريعتي،خيابان دکتر شريعتي،کوچه حاج مجتهد،پ 11،پاساژ سراي دو مرتبه،ط همکف01333508334
گيلانآستاراراززيباييگيلان،آستارا،مرکزي،شهر آستارا،فارابي،خيابان ملت شرقي،خيابان (بازارچه ساحلي)،پ 0،ط همکف51801344836014
مازندرانتنکابنشکوريمازندران،تنکابن،مرکزي،شهر تنکابن،کريم آباد،خيابان امام،بن بست شهيد حسين مروتي،پ 0،مجتمع کاپري،18،ط سوم01155284598
گيلانبندر انزليصدفانزلي-غازيان-ابتداي خ آذربايجان01344420717
گيلانمنجيلداروخانه ملکيرستم آباد-خ امام-نبش خ اميرالمومنين01334671888
گيلانآستاراداروخانه عرب زادهآستارا-نبش حکيم نظامي- روبروي اورژانس- جنب آزمايشگاه دکتر پوريوسفي01344833497
گيلانآستانه اشرفيهياسکياشهر- خ فلسطين شمالي- روبروي بهزيستي01342820263
گيلانآستانه اشرفيهساراکياشهر-خ امام-جنب بانک مسکن01342826565
گيلانرشتآنتيکرشت-بلوار لاکان-16 متري سميه-پارک سميه-چهار راه فجر01333344889
گيلانرشتمازياررشت-بلوار ديلمان-بعد از چهارراه وحدت01333729695
گيلانلنگرودشاپرکلنگرود-خ امام-جنب داروخانه يگانه01342542662
گيلانرشتآنتيکرشت- ب شهيد بهشتي-حميديان- انتهاي ب دانشجو- خ جمهوري- زير ساختمان حجت01333547050
مازندرانچالوسداروخانه دكتر غفاريچالوس- خ امام- ابتداي ک 13 ابان01152226007
گيلانلوشانبارانلوشان- خ شهيد پيروي-- جنب سوپرمارکت عليجاني01334604033
گيلانرشتداروخانه موسسه مهرگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،بلوار شهيد انصاري،خيابان ارشاد،کوچه پارس 3،پ 0،ط همکف01333755353
گيلانرشتبي نظيرگيلان،رشت،مرکزي،شهر رشت،شالکو،کوچه شهيد مرتضي عليجاني،کوچه 8 متري فجر1،پ 137،ط اول01333763806
گيلانفومنکاملياگيلان،فومن،مرکزي،شهر فومن،امام خميني،کوچه شهيد حسن روحي،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف01334722135
گيلانرشتپانته آرشت-خ تختي-بازارچه آستارا خان-غرفه2401333128566
مازندرانچالوسداروخانه سامچالوس-خ 17شهريور-جنب اداره مخابرات01152225666
خراسان رضويمشهدفرهاد شعبه يکخيابان خواجه ربيع بلوار بهمن بين 14 و 16 پلاک 20205137421414
خراسان رضويمشهدبردياگلشهر خيابان گلريز روبروي داروخانه مهين دخت كلانتري05132591088
خراسان رضويمشهدآرميتافرامرز عباسي پاساژ بازارگاه پلاک 805136085897
خراسان جنوبيفردوسونوسفردوس خيابان انقلاب روبروي پست05632720227
#REF!تربت جامقدوسي مجيدتربت حيدريه کوچه هاديزاده کوچه برق ذوالفقاري پلاک 2005152270105
خراسان شماليبجنوردفداکارخراسان شمالي،بجنورد،مرکزي،شهر بجنورد،17 شهريور،کوچه ((محمدحسين شادمهري))،کوچه ش صفدري[طالقاني 14-کوچک خان1]،پ 2،ط همکف05832229032
خراسان شماليآشخانهداروخانه دکتر شهرياريآشخانه بلوار شهيدبهشتي خيابان نواب صفوي05832923882
خراسان شماليآشخانهداروخانه دکتر طالبيآشخانه بلوار شهيد بهشتي جنب بانک کشاورزي روبروي هلال احمر05832924799
خراسان رضويسبزوارارضيسبزوار خ بيهق جنب بانک سپه مرکزي پلاك 77605144224615
خراسان جنوبيفردوسکاخ عروس و دامادفردوس خ امام جنب فروشگاه جنت05632722180
خراسان شماليبجنوردچشمه جورابخراسان شمالي،بجنورد،مرکزي،شهر بجنورد،مخابرات،کوچه جواهر [طالقاني 27]،خيابان طالقاني غربي،پ 785،پاساژ ميان آبادي (تجاري)،ط زير زمين05833245697
خراسان رضويمشهدتکتينبلوار شهيد صارمي صارمي 48 كوچه 51/13 پلاك 15705138678852
خراسان رضويمشهدسيناسيدي بين قائم 50 و 5205133892404
#REF!مشهدمنظوري عليتربت حيدريه بازار گمرک سراي عروس و داماد05152270506
خراسان رضويمشهدآرايشي ستايشپيروزي بين فکوري 9 و 11 نرسيده به ميدان خيام پلاک 38405138649333
خراسان رضويمشهدداروخانه اطمينانعدل خميني 66 پلاك 1805138540363
خراسان رضويکاشمرداروخانه دكتر رفعتيکاشمر خيابان امام امام 6 نبش پاساژ جواديه05155245145
خراسان رضويکاشمركهنكاشمر فلكه شهرباني بلوار سيد مرتضي نبش بوستان 305155252826
خراسان رضويقوچانقصر عروسقوچان خيابان امام خميني روبروي كوچه داوودي05147225069
خراسان رضويمشهدآرايشي يگانهپيروزي نرسيده به پيروزي1 مقابل داروخانه دکتر عماد حقي پلاک 5205138787193
خراسان جنوبيبيرجندداروخانه دكتر ضيائيبيرجند ابتداي بلوار رجايي05632317566
خراسان رضويسبزوارمهرخراسان رضوي،سبزوار،مرکزي،شهر سبزوار،/بيهق،ميدان 22بهمن،خيابان بيهق،پ 922،ط همکف05142657681
خراسان شمالياسفرايننو عروسخراسان شمالي،اسفراين،مرکزي،شهر اسفراين،نواب صفوي،خيابان نواب صفوي،خيابان معلم،پ 39،پاساژ ( پاساژ محسني )،ط اول05837224140
خراسان رضويمشهدبهارعبدالمطلب بلوار شهيد هنرور بين 4 و 6 پلاك 5805137587150
خراسان رضويخوافداروخانه دكتر جاميخواف خيابان فاطمه الزهرا ساختمان پويا05154230550
خراسان رضويبردسکنپارميدابردسكن خيابان شهدا بين شهدا 2 و 405155431866
خراسان رضويمشهدداروخانه دكتر مرتضوي مقدمبلوار فردوسي نبش چهارراه مهدي جنب گل فروشي05137642853
خراسان رضويمشهدکرشمهپروما طبقه 2 واحد 31205137630416
خراسان جنوبيقائنداروخانه دکتر کاريقاين خيابان طالقاني جنب بانک ملت پلاک 3005632528121
خراسان رضويمشهدکيانزيست خاور طبقه 1- واحد 203605138543314
خراسان رضويسبزواردو يارسبزوار ضلع غربي ميدان پست و تلكراف پلاك 105144233098
خراسان رضويمشهدچنلطرقبه ويلاژ توريست طبقه همكف واحد 12405135595124
خراسان جنوبيبيرجندشايستهبيرجند خيابان توحيد جنب داروخانه رازي05632445013
خراسان رضويمشهدموسويخسروي خيابان شهيد اندرزگو جنب كوچه خامنه اي پاساژ عالي نو طبقه 1 پلاك 1505132227640
خراسان رضويمشهدخجستهنيشابور خيابان ارگ روبروي عدالت 9 پلاک 2405142233215
خراسان رضويسبزواربارونسبزوار خيابان بيهق بين بيهق 7 و 905144265109
خراسان رضويکاشمررز سياهکاشمر-خ امام خميني - مقابل پاساژ شهرداري - جنب بانک مسکن05155225565
خراسان رضويمشهدپورحمزاويبلوار فرودگاه ترمينال پروازهاي خارجي سالن ترانزيت05133400001
خراسان رضويمشهدداروخانه دکتر مهدويخيابان مطهري بين مطهري شمالي 33 و 3505137217579
خراسان رضويمشهدبن داوودخيابان 17شهريور خيابان شهيد صدوقي بين کوچه 4 و 605133657083
خراسان رضويمشهدحسيني مقدم سيد الياسمشهد- قاسم آباد بلوار فلاحي بين فلاحي 5و7 جنب پلاک 75/2051000
خراسان رضويقوچاننويدي احسانقوچان - بازار عشق آباد بين امام خميني 7و9 پشت ايستگاه اتوبوس05147233960
خراسان شماليگرمهآرايشي بهداشتي سرمهگرمه - خيابان امامت پاساژ کوثر05832506134
خراسان رضويمشهدگالري خادم الرضامشهد - بلوار طبرسي مجتمع شارستان واحد 25905133405054
#REF!مشهدکريمي الياتو حميدمشهد -خيابان پيروزي بين41و43 حد فاصل ميدان هاشميه وهنرستان05138819500
خراسان رضويسرخسآرايشي مهديسرخس - خيابان طالقاني بين طالقاني 16وچهارراه اصلي پشت ايستگاه اتوبوس05134521479
خراسان رضويمشهدفروشگاه بهارمشهد - گلشهر شلوغ بازار بعد از چهارراه دوم سمت راست05132589796
خراسان رضويمشهدفروشگاه آرايشي نگارينمشهد - شهرک رجايي حر 41 سمت راست نرسيده به بسکبادي 105133964237
خراسان رضويمشهدفروشگاه مژهمشهد - بلوار 22بهمن 22بهمن سمت راست کنار عطاري05132761740
خراسان رضويمشهدفروشگاه حامدگلشهر آويني 33 نرسيده به ميدان05132584526
خراسان شماليبجنورددعاگويان حسينبجنورد خيابان شهيد بهشتي شمالي بين سبز ميدان و کوچه شهيدپور05832229290
خراسان رضويمشهدداروخانه دكتر سبزيسيدي خيابان شهيد دائي بين کوچه 18 و 20 خلج 12 پلاک 8205133856013
خراسان رضويمشهدآرايشي بوي بارانخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،اميرآباد،کوچه اميرآباد 16(شهيدعباس غلامي)،خيابان اميرآباد،پ 0،ط همکف05133771136
خراسان شماليشيروانآرايشي آميداخراسان شمالي،شيروان،مرکزي،شهر شيروان،امام خميني،خيابان دکتر شاملو،بلوار امام خميني،پ 28،پاساژ صدف (تجاري )،ط اول05836222147
#REF!مشهدزال حسيني حسنفردوس ميدان صاحب الزمان (سپاه قديم)05632723725
خراسان رضوينيشابورآرايشي تي تيخراسان رضوي،نيشابور،مرکزي،شهر نيشابور،چهارراه ارگ،خيابان ارگ جنوبي،کوچه نائب ابراهيمي،پ 0،ط همکف05142218928
خراسان رضويکاشمرآرايشي وبهداشتيخراسان رضوي،کاشمر،مرکزي،شهر کاشمر،بهبودي،خيابان بهبودي،کوچه بهبودي 5،پ 13،ط همکف05155242935
خراسان جنوبيقائنمقراضيخراسان جنوبي،قائنات،مرکزي،شهر قاين،بالا،ميدان امام خميني،خيابان امام خميني،پ 37،ط همکف05632529552
خراسان رضويمشهدآرايشي وبهداشتي نورالقائمخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،آب و برق،بلوار پيروزي،بلوار هفتم تير،پ 0،ط همکف05138692885
خراسان شماليآشخانهآرايشي ماهخراسان شمالي،مانه و سملقان،مرکزي،شهر آشخانه،ميدان ارشاد،بلوار شهيد بهشتي،بلوار بسيج،پ 3،ط اول05832925134
خراسان رضويکاشمرآرايشي حسن نژادخراسان رضوي،کاشمر،مرکزي،شهر کاشمر،امام خميني،کوچه وفادار،کوچه امام خميني 4،پ 1،ط همکف05155224165
خراسان رضويمشهدداروخانه دکترمنبتيخراسان رضوي،مشهد،مرکزي،شهر مشهد،/گاز،خيابان رسالت 48 [حبيب بن مظاهر 7]،بلوار رسالت،پ 696،ط همکف05132734826
خراسان رضويقوچانسيارقوچان ميدان امام نبش بازار قوچان سمت راست پلاك 105147245519
خراسان رضويتربت جامداروخانه دكتر جامي الاحمديتربت جام خيابان المهدي بين المهدي 2 و ميدان مركزي05152524466
خراسان رضويمشهدمرواريدبلوار سجاد پاساژ البرز پلاك 705137632487
خراسان رضويگنابادايران مهرخراسان رضوي،گناباد،مرکزي،شهر گناباد،امام خميني،خيابان سعدي،خيابان امام خميني،پ 27،پاساژ قهرماني،ط همکف05137228088
مازندرانبابلاميدمازندران،بابل،مرکزي،شهر بابل،خيابان امام خميني،ميدان کارگر،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف01132192743
گلستانگرگانگرگان بهداشتگرگان خيابان شهيد بهشتي نرسيده به ميدان کريمي مقابل استخر01732152008
گلستانکلالهخرازي کاکاکلاله خيابان انقلاب جنب انقلاب 201735443974
گلستانمينودشتصفاريمينودشت فلکه مرکزي اول خيابان سيد جمال الدين سمت راست پاساژ صفاري01735230111
مازندرانرويانپارسامازندران،نور،مرکزي،شهر رويان،امام خميني،خيابان شهيد طرخان،بلوار امام خميني،پ 0،پاساژ پرديس 1،ط همکف01144546459
مازندرانقائم شهرهم همهمازندران،قائم شهر،مرکزي،شهر قائم شهر،شهيدواقفي،کوچه خزر 35،بلوار دکتر شريعتي [جويبار]،پ 0،ط همکف01142247482
مازندراننوشهرنايسنوشهر ميدان آزادي پشت هتل شالي زار خيابان الغدير پاساژحسيني01152333170
مازندرانبهشهرتوسلي اشرفيبهشهر خيابان امام پاساژ باب الحوايج طبقه زيرين01134523396
مازندرانسارينرگسساري خيابان جمهوري پاساژ دري طبقه دوم01122229291
مازندرانبابلدنياي 200 تومانيمازندران،بابل،مرکزي،شهر بابل،کارگر،خيابان کشاورز،ميدان کارگر،پ 0،مهدي شهاب الملک،ط همکف01132223753
مازندرانقائم شهرسارگلقائمشهرخيابان بابل رو به روي کوچه عدالت01142265965
مازندرانرويانلبخندمازندران،نور،مرکزي،شهر رويان،امام خميني،خيابان امام خميني{خامنه اي}،بن بست پاساژ سالاريان،پ 0،ط همکف01144546779
مازندرانزيرآبشميمزير آب خيابان امام جنب داروخانه صداقت جنب بانک قرض الحسنه01153350140
مازندرانبابلشهر كم ترينبابل خيابان 6 بهمن رو به روي شعبه يك ياليت01132392974
گلستانبندر ترکمنماهانگلستان،ترکمن،مرکزي،شهر بندرترکمن،دوشنبه بازارقديم،کوچه (( ملاخاني ))،خيابان آزادي 18[جمهوري 14‏-شهيد کاسب]،پ 232،ط همکف01744232426
مازندرانمحمود آبادسي تومحمود آباد خيابان امام جنب طلا فروشي خوش خو01144742227
گلستانگنبد کاووسپارساگنبد خيابان امام خميني شمالي ضلع شمالي خيابان قابوس مجتمع ملت طبقه زيرين01733237479
مازندرانبابلسرآرايهبابلسر کله بست 100 متر بعد از پل نبش هادي 501135373129
مازندرانقائم شهرآرينقائم شهر خيابان مطهري محله انديشه 4401142206107
مازندرانمحمود آبادبرآورده فرخندهمحمودآباد خيابان امام کوچه مسجد جامع دومين فروشگاه سمت راست01144735485
مازندرانبهشهراسعدي خليلي خديجهبهشهر خليل شهر اول علمدار محله رو به روي لوازم خانگي نحوي01134649654
گلستانآزاد شهرکلاسيکآزاد شهر خيابان شاهرود رو به روي مخابرات01735733515
مازندرانبابلتنديسمازندران،بابل،مرکزي،شهر بابل،حيدرکلا،کوچه حيدر 5،کوچه حيدر 7،پ 3،ط همکف01132376990
گلستانآق قلانظري مرضيهگلستان،آق قلا،مرکزي،شهر آق قلا،طعنه،خيابان خوش گلدي 18‏(مطهري )‏،کوچه خوشگلدي 20،پ 0،ط همکف01734521728
گلستانکرد کوياکسا مريمکردکوي خيابان وليعصر پاساژ ميلادنور طبقه هم کف01734346206
مازندرانآملداروخانه دكتر اسديمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،بازار روز،خيابان 17 شهريور،کوچه شهيد علي اصغردرياني(دريا2)،پ 0،ط همکف01144298957
مازندرانبابلاسديبابل جاده قائمشهر به بابل خداداد 24 رو به روي کوچه اسلام1001132254770
مازندرانساريتجهيزات پزشکي طهماسبيمازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،فرهنگ،کوچه فرهنگ 19{ايران پور}،خيابان فرهنگ،پ 0،ساختمان کولائيان،ط همکف01133256238
مازندرانسرخرودگالري لوندمازندران،محمودآباد،سرخرود،شهر سرخرود،سرخ رود،کوچه حافظ{بهار 6}،بلوار بهار،پ 0،ط همکف01144885032
مازندرانبابلفروشگاه ياسمازندران،بابل،مرکزي،شهر بابل،ستار،کوچه آسايش 8[شبنم 11]،کوچه ستار،پ 0،ط همکف01132234084
مازندراننورفروشگاه نيکامازندران،نور،مرکزي،شهر نور،نيمايوشيج،خيابان سعدي،خيابان فردوسي،پ 0،ط سوم01144511520
مازندرانساريارمغانمازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،ميدان ساعت،خيابان انقلاب،خيابان مسجد جامع،پ 0،ط همکف01133326698
مازندرانبهشهرانتظاريبهشهر جنب پارک ملت پاساژ ولي عصر فروشگاه انتظاري01134528352
مازندرانفريدونکنارکاسپينفريدونکنار خيابان امام بلوار بسيج پارک لاله نبش کوچه شهيد عابد پور01135663044
مازندرانساريداروخانه شبانه روزي رازي آريامازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،کشاورز،خيابان شهداي محراب،بلوار کشاورز،پ 0،ط همکف01133230552
مازندرانآملداروخانه لطيفيآمل رو به روي مخابرات پشت ساختمان پزشکان01122221614
گلستانگرگانسياچومهگرگان خيابان 5 آذر نرسيده به پل هوايي پاساژ گلستان نبش آذر 201732350085
گلستانگرگانحميدگرگان ميدان شهرداري جنب بانک ملت اول خيابان بهشتي01732224738
گلستانآزاد شهردي تو ديگلستان،آزاد شهر،مرکزي،شهر آزاد شهر،فلکه مرکزي،خيابان شهيد نواب صفوي،کوچه ولايت 1،پ 81،ط همکف01735722676
مازندراننکاءآقاي محمد آزادبخت داروخانه آزنكا سه راه زاغ مرز ميدان جانبازان جنب ايستگاه تاكسي ساري پ301134732223
مازندرانبابلسرداروخانه فلاح ديوكلاهيمازندران،بابلسر،مرکزي،شهر بابلسر،امام خميني،کوچه شهيد جباري 12[شهيد بهشتي 13]،بلوار شهيد شريفي،پ 0،ط همکف01145235310
مازندراننورسعيدمازندران،نور،مرکزي،شهر نور،آزادي،خيابان استاد شهريار،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف01144522364
#REF!مازندراننيک پور سعداللهگاليکش خيابان امام نبش خيابان شهريار01735830440
#REF!ساریداروخانه مقدم نیاساری میدان امام جنب بانک سپه1122269932
#REF!بابلسرالماس کیشبابلسر میدان شهدا پاساژ گلها115265219
#REF!آملکلیونآمل- خ 15 خرداد112154412
#REF!محمود آبادنيکپور معصومهمحمودآباد خيابان امام رو به روي شميم 301144742329
مازندرانمحمود آبادداروخانه خزرمحمود آباد جنب سه راه01144742484
#REF!بهشهررمضان پور مسطورهبهشهر خيابان امام پاساژ قاسميان طبقه اول01134537521
#REF!بابلشکري مقدم کسمائي حسينمازندران،بابل،مرکزي،شهر بابل،شهرک کاظم بيکي،کوچه ولايت 8،خيابان کاظم بيکي،پ 0،حسين شکري مقدم،ط همکف01132288642
#REF!قائم شهرولي پور برنجستانکي مريممازندران،قائم شهر،مرکزي،شهر قائم شهر،سيد نظام،کوچه گلستان 18[ورسک]،خيابان گلستان[سيدنظام الدين]،پ 0،ط همکف01142220062
#REF!سارینیو لوکساری- خ فرهنگ روبرو پاساژ فردوسی113222255
مازندرانآملداروخانه البرزمازندران،آمل،مرکزي،شهر آمل،گرجي محله،خيابان شهيد مصطفي خميني،خيابان 17 شهريور،پ 0،ط زير زمين01144223268
#REF!گلستانسيفي بهرامگلستان،گرگان،مرکزي،شهر گرگان،شاليکوبي،کوچه عدالت 7،خيابان ولي عصر،پ 0،ط همکف01732235490
#REF!گرگانحاجي مرادلو انورگرگان خيابان 5آذز بين آذر6و801732365115
مازندرانساريداروخانه آذر بخشساري خيابان قارن مجتمع پزشکي کسري01133228150
مازندرانبابلداروخانه شبانه روزي ستار داوودبابل خيابان کشاورز رو به روي بيمارستان سوختگي01132207851
مازندرانرستمکلاپانيذجاده نکاء به بهشهر بعد از رستم کلا روستاي گرجي محله عبور اول جنب تکيه محل01134637393
گلستانگنبد کاووسفروشگاه غرفه 61(شهاب طاطار)گلستان،گنبدکاووس،مرکزي،شهر گنبد کاووس،بازارچه مرزي،بلوار شادي،کوچه بازار روس،پ 64،ساختمان بازار روسها،ط همکف01733339023
مازندرانساريلوکسمازندران،ساري،مرکزي،شهر ساري،خيابان جمهوري اسلامي،کوچه چهارسوق،کوچه بازار نرگسيه،پ 0،ط همکف01133321211
مازندرانساريداروخانه عسگريساري بلوار کشاورزي ( راهبند ) نبش کشاورز 401133330781
مازندراننوشهرداروخانه کلانترياننوشهر خيابان فردوسي جنب بانک توسعه تعاون01152352339
گلستانبندر ترکمنفروشگاه ماکياژگلستان،ترکمن،سيجوال،قره سوغربي،آبادي اسکله،بازارچه،خيابان (بازارچه فاز 1)،خيابان (ورودي اسکله)،پ 0،ط همکف10701734485084
مازندرانپل سفيدبارانپل سفيد خيابان امام رو به روي صندوق قرض الحسنه المهدي فروشگاه باران01142421396
گلستانگرگانلطافتگرگان ميدان وحدت بازار امام راهروي اول فروشگاه01722236584
مازندرانبابلپرمونبابل چهار راه شهدا اول خيابان اشرفي01132198402
اصفهانکاشانداروخانه شفاكاشان-خيابان شهيد بهشتي-ساختمان پزشكان امير كبير03144454561
اصفهانکاشانمركزيكاشان-خيابان شهيد رجايي-جنب عكاسي وحدت03134463725
اصفهانکاشانتهلنجينكاشان -خيابان بابا افضل-پاساژ ولي عصر-طبقه همكف-پلاك 1703144463102
اصفهاناصفهانبارانچهار راه وفايي-مجتمع باران03132363095
اصفهانکاشانداروخانه قانوناصفهان،کاشان،مرکزي،شهر کاشان،شهيد بهشتي،کوچه آزادي 27،خيابان شهيد بهشتي،پ 0،ط همکف03144460967
اصفهاناصفهانوسمهچهار باغ بالا-مجتمع كاويان-زير زمين-پلاك 3503136263717
اصفهانکاشانمهتابكاشان-خيابان بابا افضل-پاساژ ولي عصر-طبقه زير زمين-پلاك5503144463171
چهارمحال و بختياريشهر کردنسيملردگان-خيابان ولي عصر-روبروي اداره پست03835223935
اصفهانتيران و کروناميناصفهان،نجف آباد،مرکزي،شهر نجف آباد،دفاع مقدس،خيابان شهيد سعيد پزشکي،خيابان ترمينال،پ 0،ط همکف1503154214582
اصفهانکاشانسركاريكاشان-ميدان كمال الملك اول-بازار گذر نو-پاساژطراح-طبقه همكف03154459465
اصفهانگلپايگانآناگلپايگان-خبابان امام-روبروي خيابان سعيدي03123239599
اصفهانکاشانداروخانه دکتر ايران منشاصفهان،کاشان،مرکزي،شهر کاشان،درب عطا،کوچه شهيد صدوقي،خيابان آيت اله يثربي،پ 0،ط همکف03155234438
اصفهاناصفهانبلوطدروازه تهران-نبش خيابان فروغي-جنب ساختمان ايرانسل03133358170
اصفهانآران و بيدگلاقباليانكاشان-خيابان ابوزيدآباد-چهارراه امام03152353606
اصفهانشاهين شهرپروماشاهين شهر-خيابان مخابرات-فرعي11 غربي-روبروي ورزشگاه تختي03125224079
اصفهانکاشانزيارتيكاشان ميدان معلم ابتداي خيابان شهيد بهشتي03155543571
اصفهاناصفهانقائماصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،محوري اصفهاني،خيابان شهيددباغيان(32)،خيابان زينبيه شمالي،پ 300،ط همکف03135570623
اصفهاناصفهانستارهزينبيه-جنب بيمارستان حضرت زهرا03135511344
چهارمحال و بختياريبروجنمراديبروجن فرادنبه بلوار آزادي جنب بانك سپه03834520442
اصفهاندرچه پيازباراندرچه ابتداي خيابان دكتر بهشتي جنب چاپ هجرت03137710403
اصفهانتيران و کروننويديزدانشهر-بلوار مطهري-بين خيابان 4 و5 شرقي03142450400
اصفهانکاشانتقي زادهكاشان خيابان امام مقابل مسجد كيهان03155230265
اصفهانکاشانگالري کريم فرکاشان -ميدان امام -ابتداي خيابان اباذر 303155238369
اصفهاننجف آبادداروخانه دكتر كيان وشويلا شهر -خيابان معلم-داروخانه دكتر كيان وش03132252423
اصفهانبرخوارداروخانه بوعليدولت آباد-بلوار طالقاني-داروخانه شبانه روزي بوعلي03135822556
چهارمحال و بختياريشهر کرداوينشهرکرد-پاساژ ميلاد-ط بالا03832262465
اصفهاناصفهانهيلاخ قائميه-نبش کوچه 1303137804269
اصفهاناصفهانپاپيخ امام خميني -شهرک رسالت-رسالت 1-جنب پارک الزهرا پ3903133247509
اصفهاناصفهانآسياچهار باغ پايين نرسيده به فلكه شهدا-روبروي ايستگاه اتوبوس03134458992
اصفهاناصفهانآبرنگاصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،خانه اصفهان،کوچه طوبي،خيابان ملت،پ 0،مجتمع طوبي،ط همکف03133332628
اصفهاناردستانپوياناصفهان،اردستان،مرکزي،شهر اردستان،بازار،کوچه بازار،کوچه شهيد فدائي،پ 0،ط همکف03154243322
اصفهانکاشانداروخانه دانشاصفهان،کاشان،مرکزي،شهر کاشان،دانش،خيابان ايمان،کوچه شهيد رحيمي زارع،پ 0،ط همکف03155548538
اصفهانفلاورجانداروخانه دکتر کازروني زادهاصفهان،خميني شهر،مرکزي،شهر درچه پياز،امام خميني،ميدان طالقاني،خيابان ترمينال،پ 38،ساختمان مجتمع پزشکي امام رضا (ع )،ط همکف03133767176
اصفهانکاشانتوان طباصفهان،کاشان،مرکزي،شهر کاشان،زيارتي،کوچه 12متري صداقت،کوچه فرعي سوم،پ 0،ط همکف03155541955
اصفهانزرين شهرگيسواصفهان،لنجان،مرکزي،شهر زرين شهر،امام،کوچه شهيد احمد جعفريان،خيابان امام شمالي،پ 205،ط همکف03152227573
اصفهانکاشانانتظاراصفهان،کاشان،مرکزي،شهر کاشان،فاضل نراقي،خيابان فاضل نراقي،ميدان کمال الملک،پ 0،ط همکف03155222237
اصفهاننجف آبادبازار روز کوثر آزادگاناصفهان،نجف آباد،مرکزي،شهر نجف آباد،فاز 4 آزادگان،بلوار مهر،کوچه فارابي 2،پ 38،ط همکف03142491656
اصفهانفلاورجانداروخانه دکتر بهاءلواصفهان،فلاورجان،قهدريجان،زازران،روستا جوجيل،بلوار امام رضا،پ 2348،ط همکف03137410907
اصفهاناصفهانآرميساصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،قيام،کوچه کمر زرين،خيابان علامه مجلسي،پ 105،پاساژ طلا،ط اول6403132278162
اصفهانکاشانشفيعي سميرااصفهان،کاشان،مرکزي،شهر کاشان،آيت اله کاشاني،خيابان آيت اله کاشاني،خيابان بابا افضل،پ 0،ساختمان ولي عصر،ط زير زمين2103155463121
اصفهاناصفهانداروخانه دكتر شريفيآمادگاه-كوچه داروخانه سپاهان-سمت راست03132216455
اصفهاناصفهانداروخانه دكتر زارعيخيابان نواب صفوي-نرسيده به سه راه صمديه03132368074
اصفهاناصفهانداروخانه صدرخيابان سيد علي خان - داروخانه صدر03132204453
اصفهاناصفهانداروخانه آلمانيخيابان كاوه-ابتداي كاوه-جنب بانك ملت03134479150
اصفهاناصفهانرنگا رنگدروازه تهران-جنب كوچه دبيرستان حافظ03133380236
اصفهاننجف آبادگالري0331نجف آباد-بازار -خيابان منتظري-چهار راه شكر چيان-پلاك103132621279
اصفهاننجف آبادناز خاتوننجف آباد-خيابان 12بهمن مركزي-بين خيابان قدس و خيابان امام03132648273
اصفهاناصفهانكاريزماخيابان5آذر-روبروي پارك-نبش كوچه فروردين03134367686
اصفهانکاشانناجيکاشان خ مدرس جنب فرش ناجي03155307825
اصفهانکاشانخداخواه ناصراصفهان،کاشان،مرکزي،شهر کاشان،دانش،کوچه دانش 5،بلوار دانش،پ 0،ط همکف03155682107
اصفهاناصفهانالنازاصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،بازار انقلاب،کوچه قهوه کاشي ها،کوچه بازار انقلاب،پ 131،ساختمان سراي مخلص،ط همکف03132203303
اصفهاناصفهانداروخانه دکتر ميسمياصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،شمس آبادي،خيابان شمس آبادي،بن بست شهريار،پ 193،ساختمان مجيد،ط اول203132240936
اصفهاناصفهانصدفاصفهان،اصفهان،مرکزي،شهر اصفهان،امام خميني،خيابان امام خميني،ميدان جمهوري اسلامي،پ 0،ط زير زمين03133360709
اصفهاناصفهانداروخانه اكسيرخيابان هزار جريب- اول كوي امام جعفر صادق03136736476
اصفهانچادگانقائماصفهانك-شهرك فجر-خيابان اصلي-پلاك101403138583918
کهگيلويه و بويراحمدياسوجگيلاسياسوج خيابان وليعصر نبش پاساژ شهرداري فروشگاه07433222697
فارسمرودشتتک گلمرودشت فلکه شهرداري روبروي بانک ملي فروشگاه07143222933
کهگيلويه و بويراحمدياسوجداروخانه دکتر پناهيياسوج فلکه عدل روبروي درمانگاه پارسيان07433346020
کهگيلويه و بويراحمددوگنبدانسبحانگچساران خيابان دانشگاه فروشگاه07432227158
فارسقيرصباقيروکارزين بازارقديم فروشگاه07154525558
فارسفسااليتفسا پاساژکوثر طبقه زيرين فروشگاه07153316238
فارسشيرازداروخانه دکتر جماليگويم کوچه دانش درمانگاه ابو علي سينا-فکس:3671490607136714901
بوشهرکنگانياسکنگان ميدان وحدت07737227300
فارسشيرازداروخانه دکتر کشاورزسه راه دارالرحمه جنب دبيرستان انديشه درمانگاه امام رضا07137363060
فارسشيرازداروخانه محمد شاهينبلوار مدرس نبش پودنک07137206699
فارسمرودشتنمونهمرودشت خيابان انقلاب روبوري بانک قوامين جنب رستوران سپيد07143345813
فارساقليدداروخانه دکترعيدي پوراقليد خيابان انقلاب07134233484
فارسشيرازاهورافلکه گاز روبروي پارک آزادي نبش پاساژلاله07136725911
کهگيلويه و بويراحمددهدشتسجاديلنده خيابان اصلي امام خميني پاساژبينايي07444224011
فارسفساگيلاسفسا فلکه شهرباني روبروي استاديوم ورزشي انقلاب07153340911
فارسمرودشتآقاي حسين ستاري داروخانه دكترمرودشت خ كاووسي07143222330
فارسشيرازداروخانه دکتراحمديشهرک والفجر فجر جنوبي درمانگاه امام حسن مجتبي07138424158
فارسمرودشتخورشيدخانممرودشت پاساژملل طبقه زيرين سمت چپ آخرلاين07143232809
کهگيلويه و بويراحمدياسوجالاروياسوج خيابان فردوسي نهضت 3 جنب پزشكي قانوني07433339054
فارسفيروزآبادداروخانه دکتر جعفري زادهفيروزاباد خيابان روزبه جنب بانک صادرات مرکزي07138725867
فارسصفا شهرفروشگاه روشاصفاشهر-ناحيه 2خرمي-نرسيده به ميدان امام-جنب شيريني رازي07144467554
بوشهربرازجانفروشگاه هديهبرازجان- خيابان بازار-بازار کمالي -پاساژ نادري -پلاکP207734229265
فارسشيرازداروخانه دکتر محموديفلکه آبياري07138200870
#REF!دارابکشاورز عقيلداراب-فلکه انقلاب07153543924
فارسشيرازشرکت تعاوني فروشگاه زنجيره ايشيراز-خيابان حر-چهارراه آريا-پلاک1107132289809
فارسمرودشتفروشگاه فرهنگ شهرفارس،مرودشت،مرکزي،شهر مرودشت،فرهنگ شهر،ميدان معلم،بلوار دانشجو،پ 0،ط همکف07143334708
فارسشيرازداروخانه دکتر عماديفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،تاچارا،کوچه 8/4،بلوار ميرزاي شيرازي،پ 0،ط همکف07136253649
کهگيلويه و بويراحمدياسوجلوازم آرايشي جوکارکهگيلويه وبويراحمد،بويراحمد،مرکزي،شهر ياسوج،بنسنجان،خيابان شهيدان منصورزاده،بلوار شهيدان پيرشه،پ 0،ط همکف07433222610
فارسخنجفروشگاه آکواريومفارس،خنج،مرکزي،شهر خنج،ازادي،کوچه (ياسين)،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف07152623373
فارسآبادهداروخانه دکتر کنعانيفارس،آباده،مرکزي،شهر بهمن،عباس اباد،بلوار رسالت،خيابان امام زادگان،پ 0،ط همکف207144384420
فارسمرودشتداروخانه دکتر اسمعيليفارس،مرودشت،مرکزي،شهر مرودشت،روزگار،بلوار امام خميني،بن بست 19مسجدوليعصر،پ 0،ط اول07143235763
فارسجهرمداروخانه دکتر نوعي جهرميجهرم ابتداي خيابان فرداسد07154448484
فارسمرودشتداروخانه مولويمرودشت کوچه کاووسي جنب مطب دکتر عبداللهي07143223474
فارسشيرازداروخانه دکترمعتمديمعالي اباد روبروي بانک صادرات07136341808
فارسشيرازروژانشهرک گلستان-فلکه دوم فروشگاه07136208970
فارسشيرازداروخانه دکتر جلوداريدروازه کازرون07137384512
فارسني ريزطغرايينيريز خيابان قدس پاساژلاله سرخ طبقه بالا فروشگاه07153824299
فارسشيرازداروخانه سهندخيابان زند نبش صورتگر مجتمع پزشکي کيميا طبقه سوم واحد607132240966
فارسنور آبادداروخانه دکترنيک نامنورآباد-شهرستان رستم روستاي مصيري071000
کهگيلويه و بويراحمدياسوجداروخانه دکترعسگرپورياسوج خيابان سردارجنگل روبروي داروخانه دکتر نيکبخت07433228404
فارسشيرازداروخانه دکتردهقانيشيراز-خيابان ساحلي غربي-نبش کوچه26-پلاک10307132294343
فارسشيرازداروخانه غديرزند نبش ملاصدرا نبش پاساژبهاران07132355488
بوشهربوشهرداروخانه ابوريحانبوشهر،بوشهر،مرکزي،شهر چغادک،چغادک،کوچه ياس3،بلوار امام خميني،پ 0،ط همکف07732223006
فارسشيرازداروخانه دکترمحموديميدان آبياري درمانگاه سروش07138313890
فارسشيرازداروخانه دکترحاتميفارس،شيراز،مرکزي،شهر شيراز،دشت چنار،خيابان شهداي آبجوار،خيابان شهيد زارعي،پ 234،ط همکف07137210721
فارسشيرازداروخانه دکترمنفردبلوار اميرکبير شهرک والفجر07138333930
بوشهرخورموجمارکخورموج خيابان مطهري روبروي فرمانداري07735320260
فارسشيرازداروخانه سلامتشيراز-خيابان قصرالدشت-سه راه خلدبرين-مجتمع پاسارگاد-پلاک1407136279131
بوشهرجم و ريزفروشگاه شب وروزجم-بلوار بهارستان-روبروي اداره دارايي-جنب فروشگاه دلفين07737624260
فارسشيرازداروخانه ثامن الائمهبلوار نصر روبروي خيابان کانادا07137319731
فارسخنجداروخانه کشفيفارس،خنج،مرکزي،تنگ نارک،روستا بيغرد،بيغرد،کوچه عباس،کوچه درمانگاه،پ 0،ط همکف07152633032
فارساقليدداروخانه دکتر لطيف پورفارس،اقليد،مرکزي،شهر اقليد،ساحلي،کوچه ش ايمني،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف07144523294
فارسشيرازآذينگلدشت معالي آباد جنب درمانگاه عرفان خرازي07136256912
فارسشيرازداروخانه دکترزارعخيابان زند مقابل بانک سپه مرکزي07132304259
فارسشيرازتعاوني نيروي انتظاميپل حر جنب کلانتري 1107132233014
کهگيلويه و بويراحمددهدشتباراندهدشت بازار روز رديف اول سمت چپ07432264025
بوشهربندر ديرگلچين 2دير خيابان بهشتي مقابل بانك مهر اقتصاد0778224854
کرمانکرمانداروخانه دكتر ساريخانيكرمان-بل ازادگان-نبش ك2103432469388
کرمانکرمانگالري صدفكرمان-سلسبيل(دستغيب)-بين ك 40و42-كنار پست بانك03433323863
کرمانرفسنجانگالري آيلينرفسنجان- ميدان شهيد پرتويي- جنب بانك صادرات03434322977
کرمانبمگالري ياسبم- خ كاشاني- مجتمع نور- واحد 403432536321
کرمانبمگالري آفتاببم-خ ايت اله كاشاني-نبش كاشاني 603444253104
يزديزدگالري صدفيزد- خيابان مدني- مقابل خيابان سيدالشهدا03536258258
کرمانکرمانگالري ياسمينكرمان- خيابان باقدرت شرقي- جنب كوچه 1403432216489
هرمزگانبندر عباسگالري بانوحاجي آباد-خ وليعصر جنوبي-روبروي مسجد جامع07635424419
هرمزگانکنگگالري عروس خليج فارسبندرکنگ-خ شهيد رجايي-جنب شهرداري07644231967
هرمزگانبندر عباسگالري رز99بندرعباس-مجتمع تجاري زيتون-طبقه همکف-روبرو پله برقي-پلاک9907632227338
کرمانکرمانگالري رخکرمان-ميدان مشتاق-حدفاصل خ ناصريه و شريعتي03432262335
کرمانشهر بابکامامي سيدعليشهربابک-خ امام03434380821
کرمانکرمانگالري شمسکرمان-بلوار شیراز-جنب پارک نصر03432474341
کرمانکرمانگالري سمنکرمان-خ باقدرت-نبش کوچه 803433242371
يزديزدگالري مبارك باديزد-بل امام زاده جعفر03536226880
يزديزدداروخانه كرامتييزد-صفائيه-بلوار حسابي-نرسيده به ميدان عالم03538200511
کرمانگلبافگالري كيمياگلباف-خ وليعصر-نرسيده به ميدان امام حسين03433752700
کرمانکرمانداروخانه فدككرمان-خ ابوذر جنوبي-ميدان رسالت-ضلع شرقي03432514525
کرمانرفسنجانگالري سوگندرفسنجان-خ شهدا-خ ش بهشتي-پشت مسجد امام-پاساژ گلستان-طبقه همكف-پ3703434259204
کرمانکرمانگالري رككرمان-خ بهمنيار-روبروي پارك سه راه اقبال-نبش ك803432472794
يزدمهريزداروخانه دكتر رضاييمهريز-سه راه پرستار-جنب اورژانس 11503535228810
يزديزدگالري بارانيزد- خ امام - نرسيده به ك برخوردار03536260126
يزدتفتگالري گلسارتفت- بازار شاه ولي -پلاك 3703536226139
يزديزدرشيدي دکتر پريسايزد منطقه صفاييه بلوار پاسداران روبروي مجتمع سيد الشهدا03533562256
کرمانبمگالري مرسي شاپبم- خ امام- بعد از سه راه جانبازان03432310012
هرمزگانبندر عباسگالري ابن سيناپارسيان-خ رازي-روبروي مجتمع تجاري نور07644623299
هرمزگانقشمگالري نادرقشم-مجتمع سيتي- لاين 1-پلاک101807635247087
هرمزگانقشمگالري پرنسسقشم-کوچه اسکله سنگي- جنب موبايل فروشي امين-پلاک 36907635227644
هرمزگانبندر عباسگالري بهنامبندرعباس-بازار اوزيها-روبرو مدرسه مفتح07632221331
کرمانکرمانگالري نيلساکرمان-بلوار جهاد-نبش کوچه2803432463705
هرمزگانبندر عباسداروخانه دکتر باران زادهبندرعباس-ميدان شريعتي-به سمت چهارراه فاطميه-جنب مطب دکتر مولوي07632228710
هرمزگانمينابداروخانه دکتر زارعميناب-بلوار امام خميني-روبرو اورژانس دکتر بهشتي07642222405
کرمانکرمانداروخانه دكتر شيروانيكرمان-پارك مطهري-ضلع جنوبي03432523727
کرمانکرمانداروخانه دكتر ايرانمنشكرمان-ميدان آزادي-ابتداي خ استقلال03432465855
يزدبافقداروخانه دکتر پيمانيبافق -ابتداي خيابان وحشي بافقي جنب بانک سپه03532421002
هرمزگانبندر عباسآرايشي عسلبندرعباس-پاساژ نيلي-طبقه اول07632231601
هرمزگانبندر عباسآرايشي جعفريبندرعباس-بازار اوزیها07632225147
هرمزگانبندر عباسگالري المهديبندرعباس-بازار روز07632231853
هرمزگانبندر عباسگالري کاکتوس 2بندرعباس-پاساژ پارس -طبقه همکف07632253411
کرمانکرمانداروخانه دكتر نجم الدينيكرمان-بل جهاد-نرسيده به 3 راه بيست متري-سمت راست03432726210
کرمانکرمانگالري چين چيلاكرمان-خ پروين اعتصامي-روبروي ك 3 اعتصامي03432267060
کرمانکرمانگالري نگينكرمان-خ والفجر-فروشگاه نگين03432443055
آذربايجان غربياروميهنصيرياروميه خ امام جنب مسجد سردار04432229500
آذربايجان غربينقدهرويالنقده بازارچه خود اشتغالي04436230343
آذربايجان غربيمهابادگالري کردستانمهاباد سراي شافعي04442221742
آذربايجان غربياروميهاسپوتاارومیه- خیابان عطایی- نرسیده به چهارراه عطایی- جنب بانک کوثر04432239665
آذربايجان غربيمياندوآبکيشمياندوآب - خ شهدا بازار امام رضا04442227473
آذربايجان غربيشاهين دژبيتاشاهين دژ - خيابان امام روبروي دفتر اسناد رسمي شماره 5044000
آذربايجان غربياشنويهويدااشنويه خ سرباز گمنام044000
آذربايجان غربيشاهين دژبارانشاهين دژ - خ امام - فلکه خيام - بازارچه قائم04444226499
آذربايجان غربيمياندوآبامير مهديمياندوآب - ميدان امام کوچه مسجد جامع04442223561
آذربايجان غربياروميهشاليزارومیه- خیابان درستکار- آرایشی شالیز04433385501
آذربايجان غربينقدهسيد احمدينقده - خ شهيد رجايي پاساژ مولودي04436229589
آذربايجان غربيتکابلوکس پاريستکاب - خيابان انقلاب شمالي سه راهي شهرداري04445522539
آذربايجان غربياروميهکهنسالاروميه - ميدان پاساژ ولايت طبقه همکف04432359067
آذربايجان غربيبوکانژيواربوکان - خ شهيد بهشتي - روبروي بهداري سپاه - کوچه گلان044000
آذربايجان غربيسردشتميخکسردشت - خ وحدت (کمربندي) جنب پاساژ سيران04443227121
آذربايجان غربياروميهسعيداروميه -سومون آباد -کوي شهيد زينتي04433483756
آذربايجان غربيپيرانشهراسپيشيالپيرانشهر -خيابان آزادي غربي روبروي مجتمع تجاري پلاک3904444224675
آذربايجان غربينقدهويداآذربايجان غربي،نقده،مرکزي،شهر نقده،اسماعيل آباد،خيابان رجايي،خيابان قدس،پ 0،ط همکف04435626994
آذربايجان غربياروميهرهنمااروميه امام پاساژ بيژن(انزلي) طبقه زسرزمين جنب گالري شاهکار04432255688
آذربايجان غربيپيرانشهرآرايشي شاپرکپيرانشهر خ قدس سه راه آزادگان04444233615
کردستانسنندجفروشگاه نارمکسنندج خيابان امام پاساژ عزتي08733165708
آذربايجان غربياروميهفروشگاه منافياروميه جاده انهر بعد از پمپ گاز حسني نرسيده به 3راه ايثار کوي 2104433827392
آذربايجان غربياروميهفروشگاه شانلاروميه خيابان عطايي روبروي پارکينگ طبقاتي مرتاض جنب فروشگاه احمدي پيرانشهر04432244009
آذربايجان غربياروميهفروشگاه ليراکارومیه- خیابان دانشکده- خیابان شهید زینتی- گالری بختیار04433458802
کردستانبانهاورياژکردستان،بانه،مرکزي،شهر بانه،خانه سازماني،بلوار فلسطين،خيابان امام خميني،پ 0،ط همکف08734265123
آذربايجان غربيمياندوآبآذرآذربايجان غربي،مياندوآب،مرکزي،شهر مياندوآب،شهرداري،خيابان شهداغربي،بن بست نوراله اسکندريان،پ 0،ط اول04445244106
آذربايجان غربيمياندوآبنسيمآذربايجان غربي،مياندوآب،مرکزي،شهر مياندوآب،امام،ميدان امام،خيابان 17شهريور (ک طوماس )،پ 0،ط همکف04445262414
کردستانکاميارانداروخانه قربانيکردستان،کامياران،مرکزي،شهر کامياران،پاساژ ملت،خيابان پير محمد،خيابان سيد قطب،پ 6،ط اول08735526466
آذربايجان غربيمياندوآبفرازآذربايجان غربي،مياندوآب،مرکزي،شهر مياندوآب،انقلاب،خيابان زرينه،کوچه داداشي،پ 0،ط همکف104445267931
آذربايجان غربياروميهنهادآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،شمالي،خيابان شمالي،خيابان اول شمالي،پ 0،پاساژ جلالي 1،ط همکف04433824654
آذربايجان غربيسردشتحسينيآذربايجان غربي،سردشت،مرکزي،شهر سردشت،آسيابان،خيابان اويس قرني،کوچه (( ساجدي))،پ 0،ط همکف04444320473
آذربايجان غربياروميهمهيارآذربايجان غربي،اروميه،مرکزي،شهر اروميه،بهنق،خيابان بهنق،کوچه اسماعيل زاده،پ 4،ط همکف104433841584
آذربايجان غربيمياندوآبفرشيدمياندوآب-خ امام-کوي بهداري-روبروي مسجد بهي04445247897
آذربايجان غربياروميهداروخانه عليشيريارومیه- خیابان 7 تیر- نرسیده به فلکه جیران- داروخانه علیشیری04432333817
آذربايجان غربياشنويهروژاشنويه -سه راهي بانک ملي پاساژ آرمان پلاک804445631235
آذربايجان غربياروميهسايه 2اروميه - خيابان فرهنگيان پاساژ ميلاد04433864192
کرمانشاهسنقرشقايقسنقر خ طالقاني جنب تامين اجتمايي08348425862
ايلامسرابلهمهربانسرابله بلواربسيج روبروي فرمانداري مغازه شيشه بري قصر08434225643
کرمانشاهکرمانشاهمرادي مهديكرمانشاه شهرك معام بلوار عطار نبش كوي نهم پلاك2308334263623
کرمانشاهکرمانشاهسايهكرمانشاه شهرك صدرا پشت مخابرات خ چهارده متري قطعه تجاري08338254565
کرمانشاهکرمانشاهفروشگاه مهديسكرمانشاه دولت آباد پاساژ سعيدي08337285454
کرمانشاهکرمانشاهفيروز بختكرمانشاه دولت اباد بازار رزو غرفه 208334232654
ايلامسرابلهداروخانه دكتر متينملك شاهي ميدان شهيد بهشتي بلوار امام08433850650
کرمانشاهکرمانشاهداروخانه دكتر شاهمراديكرمانشاه فرهنگيان فاز 2 ايستگاه 708334226251
کرمانشاهپاوهآقاي بهروز صدري فروشگاه صدريپاوه نرسيده به بانك رفاه روبروي دنياي كودك پ 14008347221479
کرمانشاهکرمانشاهاحمديانكرمانشاه مسكن گلها نبش خ لاله پلاك 308334232027
کرمانشاهگيلانغربآرايشي وبهداشتي بارانگيلانغرب خيابان بهشتي روبروي بانك ملت بالاتر از مغازه ايرانپور08343233456
کرمانشاهکرمانشاهآرايشي سهاپرديس بين كوي 229 و 23108337247501
کرمانشاهکرمانشاهرحيميكرمانشاه بازار اسلامي چهار سوق دوم08337210158
ايلامايلامآرايشي وبهداشتي رخ آراايلام خيابان 22 بهمن مجتمع الفتي طبقه زيرين جنب شفا خانه امام رضا08433347216
همداننهاوندكيانينهاوند بازار سنگ ميل بالاتر از شيرآب08133428625
همدانهمدانوليپورهمدان خيابان بوعلي سينا جنب پاساژ ايران08132514813
همدانتويسرکانپرنسستويسركان از طرف خيابان باهنر ابتداي راسته بازار كيف سزاي مهدي08134223233
کرمانشاهکرمانشاهسليمانيکرمانشاه کار مندان ايستگاه 4 خيابان اصلي پلاک2708334227250
کرمانشاهصحنهعطر بارانصحنه خ طالقاني روبروي بانك سپه گالري باران08348327316
همدانکبودر آهنگاتکاکبودرآهنگ پايگاه نوژه پلاک2008135553811
ايلامايلامآرايشي ريوايلام خيابان طالقاني کوچه ربروي بانک مسکن مر کزي پلاک66608443336329
کرمانشاهکرمانشاهجليليان يونسکرمانشاه بازار روبروي مغازه موسوي وين الديني مغازه چهارم سمت چپ پلاک1108337232690
کرمانشاهکرمانشاهاسديکرمانشاه مسر نفت پايين تر از دارو خانه دکتر ذاکري08337281298
کرمانشاهکنگاورکاوهکنگاور ميدان آزادي ابتداي خيابان شريعتي08348223561
کرمانشاهکرمانشاهآرايشي ورساچکرمانشاه خيابان نواب جنب پاساژ پارسا08347243159
کرمانشاهکرمانشاهکاظمي ابراهيمکرمانشاه ميدان وزيري نبش کوي111 پلاک4808337241858
کرمانشاهکرمانشاهاميني باز ياني آمينهکرمانشاه فرهنگيان فاز2 ايستگاه 5 روبروي داروخانه دکتر رسولي تبار پلاک82508337214895
کرمانشاهکرمانشاهفروشگاه شکيباکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،لب آب،ميدان 15خرداد،کوچه 101،پ 5،ط همکف08334219468
کرمانشاهکرمانشاهداروخانه دکتر مصطفاييکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،بهار،کوچه دکترصباغ،خيابان بهار،پ 38،ط چهارم08337201586
ايلامايلامحسيني سيد احمدايلام،دره شهر،مرکزي،شهر دره شهر،اردوگاه،خيابان جانبازان شرقي،خيابان نيروي هوايي،پ 0،ط همکف08435222688
کرمانشاهکرمانشاهدرويشيکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،بازار،کوچه بازار صندوق سازان،کوچه گمر ک کهنه،پ 27،ط همکف08337284240
کرمانشاهکرمانشاهياراحمديکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،دولت آباد،خيابان شرکت،کوچه مدرسه سيد جمال الدين،پ 51،ط همکف08338271562
کرمانشاهکرمانشاهداروخانه رسولي تباركرمانشاه فرهنگيان فاز 2 ايستگاه 508334217020
همدانملايرزنگنههمدان،ملاير،مرکزي،شهر ملاير،خيابان بسطامي،کوچه شهيد رحمان ونايي،کوچه شهيد عبدالرضا حاتمي،پ 0،ط همکف08132221459
همدانهمدانملک زادههمدان،همدان،مرکزي،شهر همدان،خيابان بوعلي،کوچه شهيدنيلي،خيابان بوعلي،پ 0،پاساژ چهل ستون،ط همکف8608132532947
همدانرزنداروخانه دکتر سيفهمدان،رزن،مرکزي،شهر رزن،بلوارامام خميني،خيابان شهيدصباغزاده،خيابان 15خرداد،پ 0،ط همکف08136245547
کرمانشاهکرمانشاهرسولي پورکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،تاريکه بازار،کوچه تفضلي،کوچه بازاربزازخانه(تاريکه بازار)،پ 0،ط همکف08337230807
کرمانشاهکرمانشاهالونديکرمانشاه،کرمانشاه،مرکزي،شهر کرمانشاه،ميدان آزادي،خيابان شهيد صادق پور،بلوار شهيد بهشتي،پ 8،ط همکف08338237328
کرمانشاهکرمانشاهالمهديكرمانشاه مسكن جنب داروخانه شبانه روزي لوازم و بهداشتي المهدي08334211845
کرمانشاهکرمانشاهداروخانه ميرزاييكرمانشاه الهيه داروخانه شبانه روزي ميرزايي08337267826
کرمانشاهسنقرآرايشي نانسيسنقر خ طالقاني جنب بانك كشاورزي08348424943
همدانهمدانپاپياهمدان چهارراه شهناز روبروي سوپر شكوفه08138237274
کرمانشاهکرمانشاهكيمياكرمانشاه بلوار عطار پايين تر از داروخانه آقاياني08334268996
کرمانشاهکرمانشاهداروخانه دكتر تيراندازكرمانشاه مسكن بلوارگلها روبروي بانك ملي08334235751
کرمانشاهاسلام آباد غربشاياناسلام آباد خ شهيد مصطفي خميني روبروي پاساژ كسري08345240519
ايلامايلامشمسايلام خ طالقاني پاساژ ملت08433333254
ايلامايلامداروخانه خاتم الانبياايلام خ سعدي جنوبي داروخانه خاتم الانبيا08433346233
ايلامايلامصدفايلام خ تختي پاساژ تيمورپور08433360786
کرمانشاهکرمانشاهداروخانه فارابيكرمانشاه شهرك پرديس خ بلوار پامچال ابتداي 20 متري اصلي بلوك 17808337247209
کرمانشاهکرمانشاهارزان كيشكرمانشاه خ خيام روبروي كوي خسرو پرويز آرايشي بهداشتي ارزان كيش08337252498
کرمانشاهاسلام آباد غربفروشگاه احمدياناسلام آباد خ شهيد فکوري روبروي سونوگرافي دکتر علاقمند08345226246
کرمانشاهگيلانغربپرندينگيلانغرب خيابان شهيد چمران پايين تر از ميدان شورا08343224463
همدانهمدانآرميتاهمدان سر پل يخچال پاساژ امام رضا08132513620
کرمانشاهپاوهدارو خانه دکتر ولدبيگيپاوه خيابان صلاح الدين ايوبي کوچه شهيد باقي رشيدي پلاک 6308344236848
همداننهاوندقپانوري سميرانهاوند خيابان ابوذر پاساژ صدف پلاک4408133232873
ايلامايلامنظريايلام،ايلام،مرکزي،شهر ايلام،صداو سيما،کوچه جلوه،کوچه ازادي 9،پ 0،ط همکف08432244016
کرمانشاهکرمانشاهياسكرمانشاه ميدان مصدق (كاشان) پاساژ ارگ طبقه همكف دست راست08337227556
آذربايجان شرقيمرندداروخانه کوه کمريمرند - خيابان امام جنب مسجد المهدي پلاک 38004134232065
آذربايجان شرقيبستان آبادفريدونبستان آباد - پاساژ قائم04143330070
آذربايجان شرقيصوفيانپارلاقصوفيان - خيابان آزادي کوچه سرچشمه روبروي ثبت احوال04142521665
آذربايجان شرقيتبريزبهداشتي رزتبريز - مارالان نرسيده به ميدان سجاديه جنب تعويض روغني04133357065
آذربايجان شرقيمهربانداروخانه افندي پورمهربان - خيابان امام روبروي بازار امام رضا04143123161
زنجانزنجانداروخانه جالينوسزنجان - شهرک کارمندان - فاز3 - خيابان اول02414240611
زنجانزنجانمايزنجان - خيابان فرودگاه روبروي دکتر رحماني پلاک 19102435261799
زنجانقيدارسايهخدابنده - خيابان امام - روبروي بانک ملت - جنب بستني پاک024000
زنجانابهرچشمکابهر - خيابان وليعصر - ميدان وليعصر - روبروي فرش مشهد02411111111
آذربايجان شرقيتبريزنيکوتبريز - زعفرانيه فلکه مسجد اول 35 متري غربي پلاک 2704133816133
آذربايجان شرقيسرابصدفسراب - تيمچه ملک04143232979
آذربايجان شرقيتبريزحيدرزادهتبريز - راسته بازار پايين تر از مسجدروبروي فروشگاه صدرالديني04135244115
آذربايجان شرقيتبريزداروخانه تربيتتبريز - خيابان امام چهارراه شهناز نبش کوچه ارک بالاتر از بانک صادرات04135552442
آذربايجان شرقيتبريزبهرامفجر- فلکه باکري - پاساژ قايم -پلاک404134456500
آذربايجان شرقيتبريزداروخانه فارابيتبريز - ياغچيان نبش فلکه اصلي ياغچيان04133845151
آذربايجان شرقيتبريزماي بي بيتبريز - مارالان نرسيده به ميدان سجاديه جنب کوي استادان پلاک آبي 3804135449531
آذربايجان شرقيمرندداروخانه دل حامدآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،مارالان،خيابان عطارنيشابوري،بلوار شهيد منتظري،پ 0،ط همکف04135442239
آذربايجان شرقيتبريزجان بي بيتبريز -خ سرباز شهيد -جنب خ وحدت -روبروي مسجد کانون تبليغات اسلامي المهدي04132351367
آذربايجان شرقيتبريزاسدي شعبه 3تبريز - راسته بازار دباغ خانه اول مشروطه پلاک604135251167
آذربايجان شرقيتبريزپرکتبريز -مارالان -20متري 17متري ايستگاه حاج الماس04135440874
آذربايجان شرقيمراغهشيکامراغه -شهرک ولي عصر خ شهيدبيرامي روبروي مسجد خاتم الانبيا پلاک 2404137223008
آذربايجان شرقيتبريزگالري ويقارتبريز -ابوريحان -پاساژ آذربايجان04134765082
آذربايجان شرقيتبريزچهره هاآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،بازار،کوچه بازار صفي،کوچه قرجه داغي،پ 0،پاساژ آخوندي،ط زير زمين04135256142
آذربايجان شرقيتبريزمركز خريد سردرودتبريز - سردرود بازار شهيدي جنب شركت تعاوني04134209783
آذربايجان شرقيميانهنانسيميانه بازار حاج حسن پلاك 5004153338910
آذربايجان شرقياهراميناهر چهارراه معلم روبروي مصلا كوچه راسته بازار جنب فروشگاه گيشا04144232567
آذربايجان شرقيتبريزفروشگاه تك سانتبريز - خيابان عباسي - ايستگاه طاق - روبروي قنادي سولماز04136570274
آذربايجان شرقيتبريزسيديشهرك باغميشه پاساژ مولانا فاز 1 پلاك 5904136684945
آذربايجان شرقيمرنداليدورمرند - بازار رضا طبقه همکف04142235107
آذربايجان شرقيبستان آبادغفاريبستان آباد - مجتمع تجاري پرديس طبقه همکف پلاک 5004143334559
آذربايجان شرقيمراغهعروس رامينمراغه - خيابان شهيد بهشتي روبروي ميدان قاپان04137223293
آذربايجان شرقيبنابالدوز 2بناب - خيابان امام پاساژ وليعصر04137736806
آذربايجان شرقيتبريزشيروانيتبريز- خيابان بهار پايين تراز مسجد سفيد روبروي کوچه سعيد ديوان پلاک 13604132805568
زنجانزنجانمحبوبيزنجان - خيابان سعدي وسط روبروي کوچه زند جنب موبايل سعدي02433232201
آذربايجان شرقيتبريزاصلانيتبريز - راسته بازار - سراي ميرزا مهدي04135247233
زنجانزنجانباقريزنجان - راسته بازار - پلاک 7802443335659
آذربايجان شرقيميانهاميرميانه - ميدان معلم - جنب درمانگاه معلم04152235219
آذربايجان شرقيمراغهپارسمراغه خ قدس روبروي بازار اوحدي04137222199
آذربايجان شرقيتبريزگالري گروپتبريز-ارم-فرهنگيان2-کوچه ششم-گالري گروپ041000
آذربايجان شرقيتبريزفروشگاه رهکويتبريز-اشرفي لاله-محمد نژاد-آخر 12 متري نظامي گنجوي041000
آذربايجان شرقيهاديشهرفروشگاه موسوي004142043231
آذربايجان شرقيجلفافروشگاه هنکلآذربايجان شرقي،جلفا،مرکزي،شهر جلفا،امام خميني،خيابان مطهري،کوچه بازار وليعصر،پ 0،ط همکف04142038057
آذربايجان شرقيتبريزبهداشتي ليديآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،وليعصر جنوبي،کوچه 12متري شهيد عباس سجاجيد،خيابان باختر،پ 0،ط همکف04133242292
آذربايجان شرقيمرندآرايشي لوراآذربايجان شرقي،مرند،مرکزي،شهر مرند،رفيع آباد،کوچه وزيري،خيابان شهيد کلانتري،پ 34،ط اول04142243307
زنجانزنجانفروشگاه بارانزنجان،زنجان،مرکزي،شهر زنجان،اسلام آباد،خيابان شهيدعلي موسوي،خيابان شهيدآيت اله مدني،پ 266،ط همکف02433530437
زنجانزنجانآرايشي مقدسيزنجان،زنجان،مرکزي،شهر زنجان،اراضي پايين کوه فاز1،خيابان ميلاد22،خيابان ميلاد21،پ 0،238،ط همکف02434271539
آذربايجان شرقيتبريزگالري ويوناآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،شريعتي شمالي،خيابان تربيت غربي،کوچه پست خانه قديم،پ 0،پاساژ سوئيس2،1وسط پلاک 23-،ط همکف04135551763
آذربايجان شرقيشهر جديد سهندحبيبآذربايجان شرقي،اسکو،مرکزي،شهر شهرجديدسهند،فاز 1،خيابان بهارستان،خيابان 35 متري،پ 0،پاساژ نفيس،k 93،ط همکف04133443437
آذربايجان شرقيتبريزصدفآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،زعفرانيه،کوچه 12متري 5،خيابان گلدشت،پ 0،ساختمان نور،ط همکف04133828244
آذربايجان شرقيميانهموسويآذربايجان شرقي،ميانه،مرکزي،شهر ميانه،ميدان ازادي،ميدان آزادي،کوچه نيري (نجاران)،پ 38،ط همکف04152232748
آذربايجان شرقيجلفاآنسهآذربايجان شرقي،جلفا،مرکزي،شهر جلفا،امام خميني،خيابان ويلا،خيابان ولايت فقيه،پ 0،مجتمع تجاري آراز،پلاک2،ط همکف04142012117
زنجانزنجانگالري چهره پرداززنجان،زنجان،مرکزي،شهر زنجان،چهارراه سعدي،کوچه شهيدمنصورجزءپناهي،خيابان بعثت،پ 34،ط اول02433445320
آذربايجان شرقيتبريزآرايشي پاشاپورآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،شريعتي شمالي،خيابان محققي ( امين سابق )،خيابان شريعتي شمالي،پ 0،پاساژ 110،پلاک 34،ط زير زمين04135539187
آذربايجان شرقيهاديشهرداروخانه دكتر فريدا احمد آباديآذربايجان شرقي،جلفا،مرکزي،شهر هاديشهر،حاجي باغي،بلوار معلم،خيابان ولايت فقيه،پ 0،ط همکف04142059095
آذربايجان شرقيتبريزگالري الفآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،امام خميني،کوچه سهند،خيابان امام خميني،پ 0،ساختمان بازارنگين،ط همکف04133343543
آذربايجان شرقيتبريزآرايشي سالاريآذربايجان شرقي،تبريز،مرکزي،شهر تبريز،رازي،بلوار 35 متري رازي،بلوار صادقيه،پ 38،ط همکف04134450849
آذربايجان شرقيمراغهداروخانه شفقمراغه - خيابان شهيد بهشتي جنب پاساژ آينه پلاک 3204132228711
آذربايجان شرقيمراغهپاريس گالريمراغه خ قدس پاساژ امير روبروي سينما ط همکف04137224255
آذربايجان شرقيتبريزداروخانه معلمتبريز - زعفرانيه فلکه اول زعفرانيه04133304739
آذربايجان شرقيتبريزداروخانه رستميتبريز - ياغچيان - خيابان شفا04133845456
آذربايجان شرقيشهر جديد سهندعسلتبريز - شهر جديد سهند محلي يک پرديس 26 پلاک 204133448242
آذربايجان شرقيتبريزرويالتبريز - اسکو خ طالقاني روبروي پاساژ پلاک 48704133221937
آذربايجان شرقيتبريزکشاورزتبريز - آخرخيابان عباسي اول خ انقلاب پلاک 2304136584422
زنجانزنجانداروخانه آصفياسلام آباد - خيابان 20متري مدني - روبروي بانک سپه02435230641
زنجانزنجانسايهزنجان - خيابان شيخ فضل الله نوري خيابان موسوي پلاک21002422222222
آذربايجان شرقيتبريزني ني نازتبريز - شهرک باغميشه خ شهريار روبروي پارک صبا پلاک 4304136668610
آذربايجان شرقيتبريزلي لي يومتبريز خيابان فجر خيابان نگارستان روبروي بانك مهر اقتصاد پلاك 804134456158
آذربايجان شرقيشهر جديد سهندگلديستبريز - شهرجديد سهند فلکه مادر پاساژ گلديس طبقه اول پلاک 2304133447599
زنجانزنجانپارميسزنجان - خيابان سعدي وسط جنب داروخانه حريري02433329737
زنجانزنجانداروخانه بوعليزنجان - خيابان سعدي وسط پايين تراز پاساژ گلها02433328880
آذربايجان شرقيشهر جديد سهندگالري ليليومآذربايجان شرقي،اسکو،مرکزي،شهر شهرجديدسهند،فاز 1،خيابان گلبهاران دوم،کوچه گلبهار 8،پ 0،مجتمع تجاري صدف،ط همکف1204133451079
آذربايجان شرقيمرندداروخانه پورطهماسبآذربايجان شرقي،مرند،مرکزي،شهر مرند،ميدان مادر،کوچه امام خميني 7-شهيد سيدحسيني،خيابان امام خميني،پ 217،ط دوم04142243443
آذربايجان شرقيترکمانچايداروخانه نظاميآذربايجان شرقي،چاراويماق،مرکزي،شهر قره آغاج،امام خميني،خيابان پاسداران،خيابان بسيج،پ 0،ط همکف04152722620