شبدر چهار فصل زیبایی تو

فلسفه شبدر چهار فصل زیبایی تو

شبـدر، گیاهی سبز رنگ است که در طبیعت غالبا با سه برگ دیـده می شود.

در برخی از افسانه ها، یافتن شبدر چهار برگ، نشانه ی شانس است، با ایـن باورکه فرد یابنـده به خوشـبختی می رسد.

برگ نخست نشانه ی ایمان، برگ دوم امید، برگ سوم عشق و برگ چهارم شانس است.

برند مای، شبدر چهار برگ را به عنوان امضای تصویری خود انتخاب کرده است. محصـولات مای به چهـار دسته ی مراقبت از پوست، مراقبـت از مو، عطر و آرایشی تقسیم می شود.

امید است با جلب رضایت شما مصرف کننده عزیز، افتخار همراهی همیشگی تان را داشته باشیم تا بتوانیم سلامتی و زیبایی را به شما هدیه دهیم.