حضور برند آرایشی و بهداشتی مای، در کنگره بین المللی پوست، زیبایی و لیزر