افتخارات

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”right” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] افتخارات [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Row”][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] لوح سپاس نشان مدیریت کیفیت-سال ۹۴ [/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”right” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

واحد برگزیده در سال{دولت و ملت، همدلی و همزبانی }

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] چهارمین دوره اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری-سال۹۴ [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Row”][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://mybeautycare.ir/wp-content/uploads/2015/12/Untitled.png” show_in_lightbox=”on” url_new_window=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” title_text=”لوح سپاس نشان مدیریت کیفیت-سال ۹۴”] [/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://mybeautycare.ir/wp-content/uploads/2015/12/Untitled1.png” show_in_lightbox=”on” url_new_window=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” title_text=”واحد برگزیده در سال{دولت و ملت، همدلی و همزبانی }”] [/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://mybeautycare.ir/wp-content/uploads/2015/12/Untitled2.png” show_in_lightbox=”on” url_new_window=”off” animation=”right” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” title_text=”چهارمین دوره اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری-سال۹۴”] [/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_divider admin_label=”Divider” color=”#cccccc” show_divider=”on” divider_style=”solid” divider_position=”top” hide_on_mobile=”on” height=”5″ divider_weight=”5″] [/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Row”][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] کسب عنوان واحد نمونه صنعتی استان قم از وزارت کشور- سال ۹۴ [/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] وزارت صنعت و معدن و تجارت- واحد نمونه سال ۹۴ [/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] دریافت تندیس و لوح تقدیر قهرمان صنعت ایران، آذر ۹۲ [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Row”][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://mybeautycare.ir/wp-content/uploads/2015/12/Untitled22.png” title_text=”کسب عنوان واحد نمونه صنعتی استان قم از وزارت کشور- سال ۹۴” show_in_lightbox=”on” url_new_window=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://mybeautycare.ir/wp-content/uploads/2015/12/Untitled23.png” title_text=”وزارت صنعت و معدن و تجارت- واحد نمونه سال ۹۴” show_in_lightbox=”on” url_new_window=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://mybeautycare.ir/wp-content/uploads/2015/12/Untitled24.png” title_text=”دریافت تندیس و لوح تقدیر قهرمان صنعت ایران، آذر ۹۲” show_in_lightbox=”on” url_new_window=”off” animation=”right” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_divider admin_label=”Divider” color=”#cccccc” show_divider=”on” divider_style=”solid” divider_position=”top” hide_on_mobile=”on” height=”5″ divider_weight=”5″] [/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Row”][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] دریافت تندیس دومین کنگره ملی تجلیل و تکریم از مدیران اشتغال زا و کارآفرین [/et_pb_text][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://mybeautycare.ir/wp-content/uploads/2015/12/Untitled25.png” title_text=”دریافت تندیس دومین کنگره ملی تجلیل و تکریم از مدیران اشتغال زا و کارآفرین” show_in_lightbox=”on” url_new_window=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] دریافت تندیس اجلاس حماسه زان صنعت و اقتصاد ایران، مهر ۹۲ [/et_pb_text][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://mybeautycare.ir/wp-content/uploads/2015/12/Untitled26.png” title_text=”دریافت تندیس اجلاس حماسه زان صنعت و اقتصاد ایران، مهر ۹۲” show_in_lightbox=”on” url_new_window=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] دریافت تندیس سیمین هفتمین همایش ملی بهره وری – مهر ۹۲ [/et_pb_text][et_pb_image admin_label=”Image” title_text=”دریافت تندیس سیمین هفتمین همایش ملی بهره وری – مهر ۹۲” show_in_lightbox=”on” url_new_window=”off” animation=”right” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” src=”http://mybeautycare.ir/wp-content/uploads/2015/12/Untitled271.png”] [/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_divider admin_label=”Divider” color=”#cccccc” show_divider=”on” divider_style=”solid” divider_position=”top” hide_on_mobile=”on” height=”5″ divider_weight=”5″] [/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Row”][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] دریافت تندیس سومین اجلاس جهانی نشان منتخب، آبان ۹۲ [/et_pb_text][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://mybeautycare.ir/wp-content/uploads/2015/12/Untitled28.png” title_text=”دریافت تندیس سومین اجلاس جهانی نشان منتخب، آبان ۹۲” show_in_lightbox=”on” url_new_window=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] دریافت تندیس همایش ملی مدیریت و مهندسی کیفیت، آذر ۹۲ [/et_pb_text][et_pb_image admin_label=”Image” title_text=”دریافت تندیس همایش ملی مدیریت و مهندسی کیفیت، آذر ۹۲” show_in_lightbox=”on” url_new_window=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” src=”http://mybeautycare.ir/wp-content/uploads/2015/12/Untitled29.png”] [/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] استانداردهای جهانی در اقتصاد اروپا- آذر ۹۲ [/et_pb_text][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://mybeautycare.ir/wp-content/uploads/2015/12/Untitled30.png” title_text=”استانداردهای جهانی در اقتصاد اروپا- آذر ۹۲” show_in_lightbox=”on” url_new_window=”off” animation=”right” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_divider admin_label=”Divider” color=”#cccccc” show_divider=”on” divider_style=”solid” divider_position=”top” hide_on_mobile=”on” height=”5″ divider_weight=”5″] [/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Row”][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] دریافت تندیس و لوح تقدیر سومین همایش برند برتر کیفیت برتر- بهمن ۹۲ [/et_pb_text][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://mybeautycare.ir/wp-content/uploads/2015/12/Untitled31.png” title_text=”دریافت تندیس و لوح تقدیر سومین همایش برند برتر کیفیت برتر- بهمن ۹۲” show_in_lightbox=”on” url_new_window=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”right” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] تندیس سیمین برند محبوب- سال ۱۳۹۲ [/et_pb_text][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://mybeautycare.ir/wp-content/uploads/2015/12/Untitled32.png” title_text=”تندیس سیمین برند محبوب- سال ۱۳۹۲” show_in_lightbox=”on” url_new_window=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”right” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] کنفرانس مدیریت و مهندسی کیفیت- آذر سال ۱۳۹۲ [/et_pb_text][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://mybeautycare.ir/wp-content/uploads/2015/12/Untitled33.png” title_text=”کنفرانس مدیریت و مهندسی کیفیت- آذر سال ۱۳۹۲” show_in_lightbox=”on” url_new_window=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_divider admin_label=”Divider” color=”#cccccc” show_divider=”on” divider_style=”solid” divider_position=”top” hide_on_mobile=”on” height=”5″ divider_weight=”5″] [/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]